Ακυρώθηκε

Macro Economic Report & ppt for particular country (Acadamic only)

Select a country and work on the macro economic areas analyesi , please make sure to read the attached document very carefully before bidding.

The report should include the following :

1- Charts , Figures , and tables whenever it is applicable

2- No Plagiarism

3- The report will be arround 2500-3000 words.

4- The report will include page numbers, table of content & references in APA style

5- The report should include analysis as descibed in the attached images

The presentation file should include minimum 7-10 slides and should be prepared in a requirement as per the attached document

please read project2.jpg & project3.jpg

Ικανότητες: Αγορές Οικονομικών, Διαχείριση, Διαφήμιση, Συγγραφή Αναφοράς, Research Writing

Περισσότερα: writing tables, writing numbers in words, writing numbers in apa, writing numbers 1 10, writing content of report, table of content in report writing, apa writing numbers, plagiarism report, numbers writing, writing numbers, writing in numbers in words, ppt presentation 5 slides, economic, economic analysis, APA Style, report 2500 words, ppt slides country, words analysis report, 3000 words marketing, marketing presentation report

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 75 αξιολογήσεις ) Dubai, United Arab Emirates

Ταυτότητα Εργασίας: #3977038

1 freelancer κάνει προσφορά κατά μέσο όρο $200 για αυτή τη δουλειά

kenalkapadia

Hi, I can work on this project as I am pursuing MBA and have done the analysis of many countries. I am ready to work on it unless the bid is allowed above 150$ as it requires deep analysis of the country.

$200 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0