Κλειστό

Fill in a Spreadsheet with Data

38 freelancers κάνουν προσφορά κατά μέσο όρο $4/ώρα για αυτή τη δουλειά

$5 USD / ώρα
(14 Αξιολογήσεις)
4.0
filipal

Hi, I can complete your project on time and within your budget. I have worked on similar projects to what you are looking for, and I am confident I can exceed your expectations. I can achieve the results that you ar Περισσότερα

$5 USD / ώρα
(15 Αξιολογήσεις)
3.4
agupta2812

- I am having expertise in excel macros and visual basic for apps. - I will provide you the best results in minimum time and minimum cost as well. - I will use macros in your project as well to fasten the delivery with Περισσότερα

$3 USD / ώρα
(1 Κριτική)
2.0
$8 USD / ώρα
(1 Κριτική)
0.2
shakeelytube

Hello Sir i read your job description in detail and review your job requirement so i am sure i can manage this work eaisly according to your requirement and by using my previous skills and experience. I alrea Περισσότερα

$5 USD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$2 USD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
dilshadpathan

Hi, This is my first project on freelane but i will try to give my best and will complete your project on time with accuracy.

$3 USD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
kitaec87

A proposal has not yet been provided

$5 USD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
kat2013

I believe that I am a great candidate for the job having had the experience and possessing the skills required to complete the task. I have over ten years of work experience dealing with various tasks that included cus Περισσότερα

$5 USD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
achlab

A proposal has not yet been provided

$5 USD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$5 USD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Micarahm18

Can be done in hour

$5 USD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
malyn03

Hello!!! I read your job posting with interest.I am seeking opportunities where I can apply my skills, acquired knowledge and my capabilities to actual work. I have experience in all types of administrative roles like Περισσότερα

$5 USD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$5 USD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
sgtfickel

A proposal has not yet been provided

$6 USD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
famagnojr

please accept my proposal and i will make sure a higher quality output for you for this project. i am accurate data encoder for almost 7 years in my professional career.

$5 USD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$4 USD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
smartyzia

give me project we are very honest very strong and care fully complete your work. please give me one chance

$5 USD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
bobocyril1

I am a fast and efficient worker with prior experience and study in database spreadsheets. The work will be done with utmost care and adherence to the deadlines.

$5 USD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
sma5693df9d49560

I am Expert in Data Entry, Web Search and Typing I am Data Entry/Data Processing Expert who knows the value of time, very hard working and always delivers the work on time. My Motive is to make my employer happy with Περισσότερα

$5 USD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0