Κλειστό

Ajoy Cosmetics

I am starting my pro-aging Cosmetic line and I am in need of developing a logo, choosing colors and eventually developing my website.

First we would like to start with the logo.

I need something REFRESHING, JOYOUS its for a cosmetic line. I have not decided on the colors

It has to at least have one of the following colors: Aqua, Teal or peach

The company name is named after my parents (the A is for my fathers first name and the Joy is from my mothers name)

Name:

AJOY Cosmetics (Pro-Aging Beauty products)

Ικανότητες: Σχεδιασμός Λογοτύπου, Σχεδιασμός Γραφικών

Περισσότερα: clothing line need trademarked, elegant logo design cosmetic line, logos cosmetic line, design cosmetic line logo, templates cosmetic line design, starting clothing line need assistance, cosmetic line wanted, need logo clothing line, need logo design cosmetics company, marketing cosmetic line, im starting a new clothing line and need a designer, starting a clothing line need a manufacturer, starting clothing line need manufacturer, starting my own clothing line need a manufacturer in nyc, clothing line need designer, cosmetic line business plan, filemaker pro aiuto on line, starting a cosmetic line checklist, starting a cosmetic line

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) Atlanta, United States

Ταυτότητα Εργασίας: #31893175

64 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $647 για αυτή τη δουλειά

(2121 Αξιολογήσεις)
9.7
(967 Αξιολογήσεις)
9.0
(1110 Αξιολογήσεις)
9.0
(657 Αξιολογήσεις)
8.3
(1660 Αξιολογήσεις)
8.5
(322 Αξιολογήσεις)
8.7
(2296 Αξιολογήσεις)
8.6
(84 Αξιολογήσεις)
8.2
(880 Αξιολογήσεις)
8.2
(410 Αξιολογήσεις)
8.6
(562 Αξιολογήσεις)
8.2
(53 Αξιολογήσεις)
8.2
(716 Αξιολογήσεις)
8.4
(80 Αξιολογήσεις)
8.2
(1128 Αξιολογήσεις)
7.9
(944 Αξιολογήσεις)
8.1
(585 Αξιολογήσεις)
7.8
(436 Αξιολογήσεις)
7.9
(179 Αξιολογήσεις)
7.8
(538 Αξιολογήσεις)
8.1