Κλειστό

Build a Fitness apparel logo for my brand.

23 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο ₹2734 για αυτή τη δουλειά

KayaCreation

Hi There! I have read your job post "Build a Fitness apparel logo for my brand." and I am more than interested to work on your project to design and it will be very elegant, classy and professional. Let's discuss over Περισσότερα

₹2000 INR σε 1 μέρα
(856 Αξιολογήσεις)
7.3
(957 Αξιολογήσεις)
7.6
AngelDezines

! I’m confident I’ll be a great fit for your project "Build a Fitness apparel logo for my brand." as I have extensive experience in designing. I have 8 years of experience in Illustrator, Logo Design, Website Design, Περισσότερα

₹2000 INR σε 1 μέρα
(555 Αξιολογήσεις)
7.0
(570 Αξιολογήσεις)
7.1
thunderbrands

Hello there This is Vikas, I can start your Fitness apparel logo design project immediately I'm a specialist in logo design for about 8 years, I assure you that I shall provide you with a variety of concepts and unlimi Περισσότερα

₹3500 INR σε 2 μέρες
(180 Αξιολογήσεις)
7.1
Cri8iveDezine

Hello there, I have gone through your project requirements "Build a Fitness apparel logo for my brand." and would be glad to work with you on your current project. I am confident enough to complete this project with t Περισσότερα

₹2000 INR σε 1 μέρα
(496 Αξιολογήσεις)
6.9
(291 Αξιολογήσεις)
6.4
(297 Αξιολογήσεις)
6.3
DevilDezine

Hi! Thank you for looking at our proposal. as i read your post Build a Fitness apparel logo for my brand. Plz check my portfolio and feedback from other clients for the quality assurance. Our main motto is your satisf Περισσότερα

₹1500 INR σε 1 μέρα
(225 Αξιολογήσεις)
6.1
creativegraaphic

Hello, Hope you and your loved ones are doing well and being safe. I reviewed the project description as you posted logo for Fitness apparel logo for my brand. I would love to help you out with the logo . I have 7 year Περισσότερα

₹1500 INR σε 1 μέρα
(236 Αξιολογήσεις)
6.2
joyacreative

Project name ( build a fitness apparel logo ) I am professional graphic designer and I will make an eye catching logo for yourl, exactly as per your requirement. I will provide more one than samples and unlimited Περισσότερα

₹1500 INR σε 1 μέρα
(249 Αξιολογήσεις)
5.7
artqueen47

( I CAN DO IT ASAP WITH UNLIMITED REVESIONS) Greetings, I'm Naveen Kumar, I can read your project regard Fitness apparel logo for my brand. i can provide it (ASAP). i'm a GRAPHIC DESIGNER with 5+ Περισσότερα

₹1501 INR σε 1 μέρα
(202 Αξιολογήσεις)
5.8
(118 Αξιολογήσεις)
5.7
Shahturk83

Yo!, I have carefully checked your requirements according to your project Build a Fitness apparel logo for my brand. I am an expert in Photoshop, Logo Design, Website Design, Graphic Design and Illustrator I have compl Περισσότερα

₹1500 INR σε 1 μέρα
(137 Αξιολογήσεις)
5.3
Rajoriadares

Hello, I have gone through your project details “Build a Fitness apparel logo for my brand. " I have 5+ year experience in graphic design field. I can provide best work within your timeframe. Please check my past and c Περισσότερα

₹2500 INR σε 1 μέρα
(71 Αξιολογήσεις)
4.8
kreativehand

Hi, I understood completely about your project Fitness apparel logo design . I’m interested to discuss more about it. I’ll provide you with multiple creative concepts and quick revision rounds until your 101% satisfact Περισσότερα

₹9999 INR σε 1 μέρα
(44 Αξιολογήσεις)
4.6
PinkiVJ

Hello, Are you looking for a Creative {Build a Fitness apparel logo for my brand.} I will design a professional and creative business logo. I assure high quality and creative aesthetics guidelines are followed for the Περισσότερα

₹1800 INR σε 1 μέρα
(44 Αξιολογήσεις)
4.5
Sapna15185

Yo! I have read your job post "Build a Fitness apparel logo for my brand." and I am more than interested to work on your project to design and it will be very elegant, classy and professional. Let's discuss over chat Περισσότερα

₹2000 INR σε 1 μέρα
(15 Αξιολογήσεις)
4.1
vk88317

Hey , I have reviewed your " build a fitness apparel logo for my brand " Project brief carefully requirement. I am confident to work on this project . I am specialized at logo design, graphic design , photoshop , Περισσότερα

₹1500 INR σε 1 μέρα
(51 Αξιολογήσεις)
4.4
designer69hub

Hi, I am ready to start right away just chat. I have experience of more than 6+ yrs, Please award me the project. I am really eager to work on your project to deliver you on time. I have reviewed your details posted Περισσότερα

₹1500 INR σε 1 μέρα
(20 Αξιολογήσεις)
4.1