Ακυρώθηκε

Design 2 Logos

FIRSTLY, ONLY BIDS THAT INCLUDE A BASIC MOCKUP OF MY 2 LOGOS WILL BE CONSIDERED. ALL OTHER BIDS WILL BE INSTANTLY DISMISSED. DO NOT SEND YOUR OTHER SAMPLE WORK. Design 2 logos. At the moment we have a very basic website - [url removed, login to view] undergoing a revamp. The "toys" presented on our website are NOT childrens or kids toys, but will be expensive adult possessions such as cars, boats, jewellery, designer accessories, luxury goods etc. See the attached files - I do not like these Logos and need brand new ones. Logo 1 is for the website name - He Who Dies With The Most Toys Wins Logo 2 is for the acronym - HWDWTMTW 3 sizes are required of both - 40 High x 100 Wide, 50 High x 150 Wide, 75 High x 250 Wide. Both Logos must match each other in style & look. Include a Border. MOST IMPORTANT - the type of style i'm searching for in the logos design is high class / upmarket / affluent. Take a look at these websites - [url removed, login to view] [url removed, login to view] [url removed, login to view] and you will get a good idea of what i'm after. ( Note that we are not affiliated with these web sites. ) The format of the logos must be in regular formats such as .jpg Logos must be of original design - nothing copied.

## Deliverables

1) All deliverables will be considered "work made for hire" under U.S. Copyright law. Employer will receive exclusive and complete copyrights to all work purchased. (No 3rd party components unless all copyright ramifications are explained AND AGREED TO by the employer on the site per the worker's Worker Legal Agreement).

## Platform

N/A

Ικανότητες: Σχεδιασμός Λογοτύπου, Εικαστικές Τέχνες

Περισσότερα: www logos design com, who do i hire to brand a website and logo, we need to hire websites designer, website logos design, website designer for kids, web design for logos, web design for kids, web design class, we are searching for a new designer, visual web design, the most expensive website design, sites to design logos, searching websites design, searching for web designer, searching design logo, original design website, new logos design, name logos design, most expensive logo design, moment design

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 3 αξιολογήσεις ) Australia

Ταυτότητα Εργασίας: #3018582

35 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $55 για αυτή τη δουλειά

digitalarts4u

See private message.

$85 USD σε 5 μέρες
(304 Αξιολογήσεις)
6.9
tanvirmrt

See private message.

$25.5 USD σε 5 μέρες
(560 Αξιολογήσεις)
6.6
logomaya1

See private message.

$55.25 USD σε 5 μέρες
(209 Αξιολογήσεις)
6.0
logohuntsl

See private message.

$42.5 USD σε 5 μέρες
(206 Αξιολογήσεις)
5.5
RedLab

See private message.

$17 USD σε 5 μέρες
(12 Αξιολογήσεις)
5.4
ROWS

See private message.

$85 USD σε 5 μέρες
(67 Αξιολογήσεις)
5.3
designfactoryvw

See private message.

$55.25 USD σε 5 μέρες
(55 Αξιολογήσεις)
5.2
graphicworldrac

See private message.

$85 USD σε 5 μέρες
(118 Αξιολογήσεις)
5.1
IllusionsMMI

See private message.

$85 USD σε 5 μέρες
(64 Αξιολογήσεις)
4.9
eSoftTech

See private message.

$85 USD σε 5 μέρες
(30 Αξιολογήσεις)
4.7
dziner786

See private message.

$85 USD σε 5 μέρες
(50 Αξιολογήσεις)
4.5
mouseman2

See private message.

$76.5 USD σε 5 μέρες
(47 Αξιολογήσεις)
4.3
extrememedia

See private message.

$25.5 USD σε 5 μέρες
(22 Αξιολογήσεις)
4.2
alamghir

See private message.

$85 USD σε 5 μέρες
(27 Αξιολογήσεις)
4.2
slobodancagicvw

See private message.

$72.25 USD σε 5 μέρες
(14 Αξιολογήσεις)
4.3
logoji

See private message.

$85 USD σε 5 μέρες
(14 Αξιολογήσεις)
3.5
jeewanachamila

See private message.

$51 USD σε 5 μέρες
(19 Αξιολογήσεις)
3.3
lilovw

See private message.

$85 USD σε 5 μέρες
(12 Αξιολογήσεις)
3.6
Graphicteam

See private message.

$34 USD σε 5 μέρες
(10 Αξιολογήσεις)
2.8
jobsolution005

See private message.

$17 USD σε 5 μέρες
(8 Αξιολογήσεις)
2.9