Κλειστό

Custom website design with Wordpress

I need a Wordpress powered company website for a small social games developer. The site will include several static pages (Home, About, Jobs, Games, Press, Support), a company blog, and the user database must be merged with our existing installation of vBulletin (forum software).

The site must be fully standards compliant and work in all 4 major browsers (Chrome, Safari, Firefox, Internet Explorer).

Company does not have a logo, so I am including logo design in the project. (It makes more sense to have all the visual work done by 1 person.)

## Deliverables

1) Complete and fully-functional working program(s) in executable form as well as complete source code of all work done.

2) Deliverables must be in ready-to-run condition, as follows? (depending on the nature? of the deliverables):

a)? For web sites or? other server-side deliverables intended to only ever exist in one place in the Buyer's environment--Deliverables must be installed by the Seller in ready-to-run condition in the Buyer's environment.

b) For all others including desktop software or software the buyer intends to distribute: A software? installation package that will install the software in ready-to-run condition on the platform(s) specified in this bid request.

3) All deliverables will be considered "work made for hire" under U.S. Copyright law. Buyer will receive exclusive and complete copyrights to all work purchased. (No GPL, GNU, 3rd party components, etc. unless all copyright ramifications are explained AND AGREED TO by the buyer on the site per the coder's Seller Legal Agreement).

3) Company logo in print resolution (300 dpi minimum), both colour and black & white versions.

## Platform

Most recent versions of Firefox, Chrome, Safari. Also, Internet Explorer 7. Wordpress.

Ικανότητες: Σχεδιασμός Λογοτύπου, Διεπαφή Χρήστη / Αρχιτεκτονική Πληροφορικής

Περισσότερα: wordpress web developer support, wordpress web developer for hire, wordpress support 24 7, wordpress software for web design, wordpress software developer software, wordpress hire developer, wordpress forum developer, wordpress for home developer, wordpress developer support, wordpress developer package, wordpress developer forum, wordpress design program, wordpress custom website, website makes company logo, web site developer forum wordpress, website developer for hire, website design with database, website design with code, website design software with database, website design in wordpress

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 10 αξιολογήσεις ) Canada

Ταυτότητα Εργασίας: #3062382

19 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $306 για αυτή τη δουλειά

deloreanvw

See private message.

$425 USD σε 14 μέρες
(189 Αξιολογήσεις)
6.7
Lxtech

See private message.

$412.25 USD σε 14 μέρες
(109 Αξιολογήσεις)
6.5
webdesktechvw

See private message.

$340 USD σε 14 μέρες
(106 Αξιολογήσεις)
6.5
phpMaestro

See private message.

$170 USD σε 14 μέρες
(27 Αξιολογήσεις)
6.2
newgroup4u

See private message.

$170 USD σε 14 μέρες
(27 Αξιολογήσεις)
6.1
allystudios

See private message.

$850 USD σε 14 μέρες
(84 Αξιολογήσεις)
5.9
ilicotech

See private message.

$382.5 USD σε 14 μέρες
(8 Αξιολογήσεις)
5.3
imaxdesignstudio

See private message.

$425 USD σε 14 μέρες
(55 Αξιολογήσεις)
5.1
fireinspira

See private message.

$306 USD σε 14 μέρες
(21 Αξιολογήσεις)
4.9
akkiniraj

See private message.

$297.5 USD σε 14 μέρες
(12 Αξιολογήσεις)
4.8
ahmadnawaz121

See private message.

$297.5 USD σε 14 μέρες
(14 Αξιολογήσεις)
4.1
auspexvw

See private message.

$561 USD σε 14 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
3.4
FastWebServices

See private message.

$212.5 USD σε 14 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
2.8
wpxpert

See private message.

$85 USD σε 14 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
2.8
xamptech

See private message.

$110.5 USD σε 14 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
roakeru

See private message.

$144.5 USD σε 14 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
mrinmoy3

See private message.

$114.75 USD σε 14 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
vw7437207vw

See private message.

$297.5 USD σε 14 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
webgnostic

See private message.

$212.5 USD σε 14 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0