Κλειστό

Write a simple Linux BASH calculator

READ THE PDF FOR PROJECT DESCRIPTION

Very simply about 30 min of work if you know how to code bash (.sh) scripts.

Ικανότητες: Linux, UNIX

Περισσότερα:

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 21 αξιολογήσεις ) Chicago, United States

Ταυτότητα Εργασίας: #9607777

31 freelancers are bidding on average $22 for this job

$30 USD σε 1 μέρα
(70 Αξιολογήσεις)
5.8
kirillshilov

hi! think i can help you! where is pdf file? .

$25 USD σε 3 μέρες
(48 Αξιολογήσεις)
5.2
vavy

Hello! Please show your pdf file.

$27 USD σε 1 μέρα
(16 Αξιολογήσεις)
4.3
$60 USD σε 1 μέρα
(13 Αξιολογήσεις)
4.0
petrasl1976

Unfortunately you have no attached the pdf. (or i cant see it) Let me increase my rating here :) Thanks!

$25 USD σε 1 μέρα
(6 Αξιολογήσεις)
2.9
D0M4N1

Hi, I will make this script for You with the lowest price couse I want to get the rating start in freelancer.com. Please contact me and we could discuss Your problem Regards Michal Domanski

$20 USD σε 1 μέρα
(4 Αξιολογήσεις)
2.8
TechnoVilla

Dear Sir/Madam, I can do this accordingly. I know how to create bash script. My recently completed bash script related job reference is as follows: https://www.freelancer.com/projects/php/Simple-Bash-PHP-Script Περισσότερα

$24 USD σε 1 μέρα
(6 Αξιολογήσεις)
2.4
$20 USD σε 1 μέρα
(2 Αξιολογήσεις)
1.8
mukes72

Hi There is no pdf attached , please provide me your requirement . Let me know your interest. Regards Mukesh

$25 USD σε 1 μέρα
(1 Κριτική)
1.9
bhatkiran

Software engineer with 5+ years of development experience here. I can write linux scripts. Could not find the attachment, let me know the details and I can do this for you

$12 USD σε 1 μέρα
(2 Αξιολογήσεις)
1.8
AVKor

Hello, I am an expert in Linux (17 years of experience; Debian, Ubuntu, CentOS and many others) and shell scripting. I can do your project. I'm ready to start working. If you have any questions, please ask. Περισσότερα

$19 USD σε 3 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
1.5
$35 USD σε 2 μέρες
(1 Κριτική)
0.8
shanakaph

Hi, I have capability to do this job. I am writing bash scripts and python scripts in my day to day life. I am a computational chemist. I was not able to find any PDF attached with your job description. Can you send Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(1 Κριτική)
1.0
nalbat

Hello. I can make this script.

$25 USD σε 1 μέρα
(1 Κριτική)
0.8
lynxr

hello - i am not fount pdf file with reference, but i think i can help you - i have bash knowledge.!

$25 USD σε 1 μέρα
(1 Κριτική)
0.4
itkamaraj

Dear Sir/Madam, I have 9 years of experience in linux, shell scripting, perl and SQL. i am forum advisor in [login to view URL] (search in google "[login to view URL] itkamaraj" ) i can easily complete your project (bash calculator Περισσότερα

$25 USD σε 2 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
0.5
santiagocic

I have over 10 years working with bash scripts. Check my endorsements in my LinkedIn profile: [login to view URL]

$25 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
mhortis

I am an senior software developer and I have coped with several projects, both small and more complex ones. I use Linux shell, specifically Bash, daily for my regular job (I work as a telecommunications software engin Περισσότερα

$10 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Abhyudaykg

A proposal has not yet been provided

$10 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$15 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0