Ολοκληρωμένο

Script to automate setup of Bitbucket Server with HTTPS and LetsEncrypt on Ubuntu 16.04

Ανατέθηκε στον:

DanielGordi

Hello! :) First of all, I know your budget is $10-$30. But I can deliver this automated service with the highest quality. I have good experience with Atlassian Stack (Jira, Confluence, and Bitbucket) and I'm hands-o Περισσότερα

$50 USD σε 2 μέρες
(27 Αξιολογήσεις)
4.6

4 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $37 για αυτή τη δουλειά

Namelessinterest

Hello! I have experience in server administration and have done ssl installation on bitbuscet before. SO will be very happy to setup it for you also. Thanks!

$35 USD σε 1 μέρα
(420 Αξιολογήσεις)
7.0
talhamq

I have experience in deploying and maintaining of: Cloud Computing Platforms: AWS Amazon Web Services,Microsoft AZURE, Google Cloud (GCP). Server Operating Systems: Windows Server 2003-to-2012R2, Windows Server Περισσότερα

$27 USD σε 0 μέρες
(163 Αξιολογήσεις)
6.0
$35 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0