Ολοκληρωμένο

Ruby on Rails/Postres Task Error

Hi I'm looking for some quick help after one of our linux servers rebooted. Getting the following error now from our rails app. The app still works and runs ok it seems just this task is failing for some reason.

Task: check_late_staff

Message: could not connect to server: Connection refused Is the server running on host "[login to view URL]" and accepting TCP/IP connections on port 5432?

Trace:

/usr/local/rvm/gems/ruby-2.3.1/gems/activerecord-4.2.0/lib/active_record/connection_adapters/[login to view URL]:in `initialize'

/usr/local/rvm/gems/ruby-2.3.1/gems/activerecord-4.2.0/lib/active_record/connection_adapters/[login to view URL]:in `new'

/usr/local/rvm/gems/ruby-2.3.1/gems/activerecord-4.2.0/lib/active_record/connection_adapters/[login to view URL]:in `connect'

has maybe 30 more lines

Ικανότητες: Linux, PostgreSQL, Ruby, Ruby on Rails, Διαχείριση Συστήματος

Περισσότερα: ruby rails rfp, create reservation system ruby rails, ruby rails web service response types, rails database yml postgres, postgres rails, rails setup database postgres, rails pg::undefinedtable: error: relation does not exist, pg::undefinedtable: error: relation "categories" does not exist, install postgres for ruby, rails specify postgres, rails database, flash ruby rails, website ruby rails, ruby rails feedbacks, ruby rails site, ruby rails timer count ajax, facebook developer ruby rails argentina, fundable clone ruby rails, ruby rails view variable length variable number, build payment website ruby rails

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 155 αξιολογήσεις ) Vancouver, Canada

Ταυτότητα Εργασίας: #17802731

Ανατέθηκε στον:

clouddevelopers

Hello, European Rails experts here. You need to reset the [login to view URL] file Check us out at : [login to view URL] Let me know when its a good time to have a voice/video Περισσότερα

$45 USD σε 1 μέρα
(4 Αξιολογήσεις)
2.0

11 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $172 για αυτή τη δουλειά

ptiweb

Hi, I have checked the details and will absolutely assist you in this project with my best possible [login to view URL] moving ahead I would like to have the complete work details so that I can get the exact scope of th Περισσότερα

$555 USD σε 3 μέρες
(89 Αξιολογήσεις)
7.4
arvindkushwah9

Dear, I have 5+ years experienced in Web Development. I'm full stack Ruby On Rails developer, I have experience in developing the application like you want with, i can do this job very well. Specialties: Ruby Περισσότερα

$155 USD σε 1 μέρα
(52 Αξιολογήσεις)
6.1
devdaxesh26

Hi there, It looks like you have some issue with postgres. Can you make sure your postgres service is running? Try first, $ sudo service postgres start if it is not running. I have worked in many applic Περισσότερα

$155 USD σε 2 μέρες
(14 Αξιολογήσεις)
3.9
sdey81

Hi, It seems the rails server is not running correctly with -port 5432.. And if you use task in the app, need to check for it firstly. Could you please share your screen or source code, so I can get that issue fixed Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
2.3
troypal08

Dear I am writing this letter to express my strong interest in fixing the ruby on rails issue. With my skills and background I am confident that I will quickly surpass your expectation. I am a full-stack develop Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
UnityGame

Hi. I read your proposal. I have rich experience in ubuntu server and RoR web site. If you choose me, I'll make you satisfy. Regards.

$155 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
kbaatar

troubleshooting rails server is my daily task in last 5 years. I'll make you guarantee and guide you how to prevent it happen again. let me in! It seems that not a difficult task.

$100 USD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
KirtiSalesforce

Respected Client, I’m a full-stack ruby on rails developer who has provided world-class database-backed web applications based on Ruby on Rail to clients from all around the world. If you want, we can share the refe Περισσότερα

$250 USD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
WebExpertNatasha

Hi, I know why the rails app says the error, I have ever met this error msg when I deployed Ruby on Rails app of my old client on AWS Beanstalk and Lamda. Maybe you seem to develop this app on Mac, I did also develop Περισσότερα

$111 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
limsammy

I know what is wrong and can help fix this. It's most likely an issue with your postgres database. Please reply so that we may discuss further.

$55 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0