Ολοκληρωμένο

iRedmail fine tuning

I have a 2 new installs of iRedmail they are working but I need to get some fine tuning done. Need open relay on all my internal networks /24 or host /32 would like to be able to relay with or without authentication on trusted networks. Also make sure fail2ban is configured correctly so its not to restrictive (if VPN is down devices must send via internet and some do not have hostnames that resolve. Need to check and migrate DNS, DKIM, DMARC and SPF from easydns and zoneedit to godaddy DNS. Also need to learn how to alias email addresses. We are using SOGo and having some problems getting setup with outlook 2013 and 2016 email works okay but calendar does not. Looking for a long term relationship with a pro that can get this done and not someone that wants me to pay for on-the-job training . If you feel that you want to quote hourly please just put that in proposal. Thanks for looking at my project.

Ικανότητες: Linux

Περισσότερα: green screen fine tuning final cut, seo fine tuning, postfix fine tuning postfix org, php fine tuning projects, lamp fine tuning jobs, fine tuning joomla, fine tuning javascript, oracle fine tuning vsat network, phplist fine tuning, website fine tuning, adobe premiere fine tuning, fine tuning adwords, tuning project average price, fine tuning oracle application vsat, set textboxes user interface cnet project setup, 2008 project setup vista, setup calendar jomres, fine tuning courier imap, language fine tuning, create project setup vbnet 2005

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 27 αξιολογήσεις ) Brandon, United States

Ταυτότητα Εργασίας: #14959158

Ανατέθηκε στον:

nirmaljeetverma

Following are things which make the project successful and made me that i will be best for this job 1. Communication 2. Time management 3. Quality and price Relevant Skills and Experience Linux Proposed Mi Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0

4 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $166 για αυτή τη δουλειά

$155 USD σε 3 μέρες
(73 Αξιολογήσεις)
6.0
manindermarok

As per understanding from your brief description, I think I can easily make your wish done with my skills level contact me once and I guarantee it that you will get the perfect solution for your need. Relevant Skills Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(15 Αξιολογήσεις)
3.8
$198 USD σε 2 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
2.4