Ακυρώθηκε

Automate setup/update scripts in RPM SPEC files

We have a software environment that is deployed using 6 RPMs for SuSE or Red Hat.

After installing the RPMs, a setup script has to be run on first installation, and a update script has to be run after each RPM update.

We tried to integrate those two scripts in our SPEC file with no luck.

We are looking for some skilled freelancer in RPM generation to help us bypass that issue.

it should be quite straighforward for someone with experience in RPM generation.

Ικανότητες: Bash Scripting, Linux, Red Hat

Περισσότερα: setup php upload handle large files, bash scripts apache log files processing, scripts php search files folders, rma status update scripts, automatic wiki update scripts, update access database excel files, shell scripts delete lines files, perl scripts copy move files ftp local directory, linux scripts delete remove files, scripts edt text files, mysql update scripts, scripts check match files, access update scripts, php scripts display selected files folder, scripts php delete files

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 256 αξιολογήσεις ) Santiago de Compostela, Spain

Ταυτότητα Εργασίας: #17178566

3 freelancers κάνουν προσφορά κατά μέσο όρο $30/ώρα για αυτή τη δουλειά

Olegk0204

Dear Client! I have read your post carefully with my interest. I have had great experience programming Visual Studio C#, Visual Studio C++, Python, Perl, Eclipse CDT, gcc, g++, and many other projects for 6 years Περισσότερα

$41 USD / ώρα
(2 Αξιολογήσεις)
2.0
$25 USD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
bitzer04

Hello, I have an extensive experience with RPMs. I have been using Fedora for 20+ years and I am also a Linux developer. For RPMs you can generally have scripts that are run before and/or after installation or re Περισσότερα

$25 USD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0