Κλειστό

bhimas

proposed website is a online food pickup store

No online payment

User will place order and get a confirmation number.

Order confirmation thru phone .. payment in Cash in person

The Site will be driven by Database with the item, catagory, users, confirmation etc. will be in Database

Development in JSP

PLease contact with details of prior successful projects

Ικανότητες: JavaScript, JSP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας

Περισσότερα: the cash store, online jsp development, food development website, cash store, online order food, food online order, javascript projects database, jsp etc, jsp store, online food projects, food order online, site online food, online database javascript, food website online order, order payment users online, user driven, website food order online, database driven jsp, site jsp, order cash

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) India

Ταυτότητα Εργασίας: #258

25 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $465 για αυτή τη δουλειά

Maven

I will like to work on your project, we can develop this site for you in very less time and with very professional design. We work in JSP and can handle your site very easily. I hope you will reply me back Rega Περισσότερα

$400 USD σε 15 μέρες
(27 Αξιολογήσεις)
7.4
vintcn

Hello! I\'m ready to start in a day. I have a good experiences in JSP. Feel free to contact me via PMB.

$250 USD σε 7 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
3.8
dtarver

Hi I have the skills you seek and would be happy to speak with you! All of the sites below were developed based on what the client wanted. Please keep in mind that your site will look different and will be based Περισσότερα

$500 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
3.5
elecintel

Good day to you! After details go through the description, I am confident to tell you that we are able to deliver our works accordingly and will only mark it as complete upon of your full satisfaction. Our bid is for a Περισσότερα

$495 USD σε 30 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
3.4
samu

Hi, I have big experience in Jsp and Javascript design, but I interested in if only it possible to use a better (and free also) database instead of MySql (for example: psql). The job not seems too difficult, but plea Περισσότερα

$40 USD σε 20 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
prayaag

We are good at web designing. Our main goal is quality and customer satsifaction

$50 USD σε 20 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
yodenubis

I am a graduate of B. Sci. Computing Science from Simon Fraser University, Canada, specialize in Software Engineering. With the project of this scope, special care must be taken to manage the development cycle. I am al Περισσότερα

$800 USD σε 30 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
amitghoshin

to my client... wht u require is a basic level of shopping cart ....this site needs a admin section from u can add product with their description and price...in the admin thr will be also a order management section Περισσότερα

$35 USD σε 8 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
jaguar

Hi I have the good blend of skills you seek and would be happy to work with you! I will like to work on your project.I work in JSP & servlets and can handle your site .I am quite efficient with designing [login to view URL] i d Περισσότερα

$20 USD σε 30 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
anumathew

No big deal. simple, high quality code guaranteed

$100 USD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
bluettweb

please forward more information.

$5 USD σε 20 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
mgolovanov

Detals in my profile. Please communicate through PMB.

$12 USD σε 30 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
binuraj

We are doing such kind of site for a sweets and savoury chain here in Hyderabad.. we are also doing for a london based catering company u can see the demo with one catagory at [login to view URL]

$275 USD σε 15 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
aji

I have experience in same project. Contact me for further discussion.

$250 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
djoh652864

3x4 Our Team We have viewed your website and we feel we can greatly enhance your site using More depth in graphics to which we could catch potential clients attention and Creating a more user friendly navigation in whi Περισσότερα

$1200 USD σε 30 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Brandy1

I have the skills and expertise to make your site the best and offer a contract to develop and design your site, as well as maintains for 0ne to two years to keep your site on top. Thanks Bruce

$350 USD σε 15 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
EastWave

EastWave can handle your needs for a professional website design. We have over 4 years of professional website development experience in working with corporate companies, standard sites & Ecommerce driven stores. Our c Περισσότερα

$1000 USD σε 20 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
3.8
khurram

I have done this project using Jsp. All I need is to change some part of it to meet your project requirements.

$90 USD σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
RadDesign

Rad Design can complete your project for the above bid. however i would need to speak with you more to ascertain the actuall size of your database. our portfolio is at [login to view URL]

$200 USD σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
arizonacomputech

Arizonacomputech specializes in business oriented web sites and applications. Contact us if you are interested in getting professional service with a customer satisfaction guarantee.

$2000 USD σε 14 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0