Κλειστό

wysiwyg pro functionality

This will be an add-on to wywsiwyg pro, I want the ability to draw from a list of existing content in a mysql table (mambo os) either as an addition to the link functionality or as a plugin to wysiwygpro

Ικανότητες: JavaScript

Περισσότερα: Pro, c++pro, add functionality, wysiwyg table, javascript mysql table, 573, mambo mysql, addition existing, want draw, existing plugin, add javascript, mysql list javascript, list javascript, link mysql, javascript functionality, functionality, existing functionality, mysql wysiwyg, javascript add list mysql, list pro

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) Manchester, United States

Ταυτότητα Εργασίας: #573

6 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $1533 για αυτή τη δουλειά

drktp2u

If you're uncomfortable with the initial bid, this is open to negotiation?

$1000 USD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
artistic1

Design, augment, invent. Call us

$1500 USD σε 14 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Caiapfas

contact me

$1000 USD σε 20 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Eado

The best user friendly system you think off, Edit every thing in your text editor get ready madetext from your data base. you will have full control. Get it good the first time

$1500 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
DeveloperJoe

Hi !! I would be able to create the software as per your need and wish. Please do contact me for more discussions Thank you for your kind consideration

$600 USD σε 20 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0