Κλειστό

Web app with Wav to Text transcribe and google sheets as backend

13 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο €418 για αυτή τη δουλειά

schoudhary1553

This is Vibrant Webtech and I was glad to see that you're looking for help for project Artificial Intelligence, Data Processing, Excel, Javascript, Software Development. I've delivered more than 400 + projects in the Περισσότερα

€500 EUR σε 7 μέρες
(315 Αξιολογήσεις)
7.8
mingxiao2008

Hello Dear! I have checked your project carefully and think I can do your job. I have high skills in this project areas. If you share me more details, I can start work. Thanks.

€500 EUR σε 10 μέρες
(71 Αξιολογήσεις)
7.7
polarjin2017

Hello? How are you? I have good skills in gsheet... So I can complete your job in time. Hope to work with you. Thank you.

€500 EUR σε 3 μέρες
(95 Αξιολογήσεις)
6.7
yashtechsolution

Hola, Soy un desarrollador de apilamiento completo, he trabajado en muchas aplicaciones y vivo en la tienda de aplicaciones, hablaremos sobre la característica del proyecto y le daré mi mejor trabajo en tiempo estim Περισσότερα

€500 EUR σε 10 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
5.0
sodiqa32

I am a qualified full stack web developer for about 6 years already. I have a deep knowledge and practice of backend and frontend development. During my professional career, I have performed over 40 projects of varying Περισσότερα

€250 EUR σε 2 μέρες
(9 Αξιολογήσεις)
4.4
an1566706

I read your project description ……Web app with Wav to Text transcribe and google sheets as backend …..and we are very exited to work on it We are an group and we have an expert & qualified to accomplish your proje Περισσότερα

€250 EUR σε 10 μέρες
(10 Αξιολογήσεις)
3.9
hiramalik321

Hi there, I've read your project description and I am confident enough that I can handle this project according to your expectations. I have done similar projects before and I want to take over this project as well. If Περισσότερα

€550 EUR σε 6 μέρες
(1 Κριτική)
3.5
avto35217

Hi,sir. I'm a professional developer with 10 years of experience. I think I can be a candidate for your project. If you can give me your project, I'll do my best to complete it in a short time. I am confident of your Περισσότερα

€555 EUR σε 3 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
3.2
fadihasan

Hi! I've seen your job details and willing to offer my assistance. I have experience of working as Virtual Assistant on several kinda things which includes Transcription, Content Writing, Content Management, Data E Περισσότερα

€333 EUR σε 7 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
3.2
Proolancer

Hello, I'm a web and desktop developer with 8 years of experience in this industry, I read your project description. I can do what you want just get in touch with me and we can discuss more about your project. Best Περισσότερα

€250 EUR σε 20 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
2.5
satyaowlok

Dear, Hope you are doing well... Thank you so much for offering me the job opportunity of "Web app ". I appreciate the time you took to interview me, and I am very glad to become a part of your project. Technolo Περισσότερα

€444 EUR σε 10 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
2.1
bluecoded

Dear friend, We read through the job details We very much look forward to the opportunity to work with you and to make this occasion a momentous one. Can we have a discussion now ? Sample web development w Περισσότερα

€555 EUR σε 15 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
RickAndrews2015

Ready for the job Ping me through skype [login to view URL] we can have a call conversation Kindly view our portfolio @ [login to view URL] [login to view URL]

€250 EUR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0