Κλειστό

Web App display front end with mean stack.

The backend will be connected with MongoDB.

I need to create a simple web app to display the datas and a search button to route for the query.

Ικανότητες: Angular.js, Express JS, Javascript, node.js, NoSQL Couch & Mongo

Περισσότερα: create simple web shop jsp, create simple iphone app, create simple geolocation app iphone, mean stack tutorial 2017, mean stack example application, mean stack projects, mean stack tutorial 2018, mean app, mean stack login example, learn mean stack, mean stack tutorial, create simple web form lotus notes, create simple chat app, create simple desktop app, create simple facebook app javascript, create simple web application, joomla create simple web, create simple android app buttons, create simple facebook app, create simple ipad app html

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) Singapore, Singapore

Ταυτότητα Εργασίας: #17812030

6 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $29 για αυτή τη δουλειά

$31 SGD σε 3 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
3.1
shahromil88

Hi, I'm glad to share proposal with you to perform search on query and display data from back-end. With 8+ years full stack development experience in web applications, can be immense help to achieve the task with mi Περισσότερα

$21 SGD σε 1 μέρα
(2 Αξιολογήσεις)
2.7
$36 SGD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
goinfolink

We have developed a framework in MEAN stack(without using angular), where a CRUD form with provision for searching data in a flexible way has been provided. The framework does not require any coding to create a user co Περισσότερα

$36 SGD σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Arey0211

Will have it back to you within 72 hrs. Consider it done

$31 SGD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
nomankhatri

Hi, I Would like to work with you on this project. You can visit our site [login to view URL] Thanks Muhammad Noman

$16 SGD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0