Ακυρώθηκε

Very Small work in JavaScript

I have a c#-uwp project, with a WebView with source set to youtube.

I want to call the youtube's Fullscreen button click automatically.

(see image for idea.

[url removed, login to view] )

--------------------------------------------------

(In other words, I want to display only the video content. not other elements of youtube website, here is the project: [url removed, login to view])

Ικανότητες: Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Javascript

Περισσότερα: fix a very small issue in safari browser, fix a very small error in wordpress, display video website javascript, dynamically display video aspnet, xml parser javascript work sharepoint, display video using php, aspnet display video, display video website asp, javascript work csv file, display video image classic asp, display video html script, display video information, javascript work imlive website, display video php mysql

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 26 αξιολογήσεις ) Trichy, India

Ταυτότητα Εργασίας: #14088320