Ολοκληρωμένο

Retrieve IBM WCM content from Spring mvc portlet

I will explain in point by point here.

1. I have authoring template created with TextArea Element and Pictures.

2 .I have spring mvc portlet which will retrieve all the content from WCM (Example I can get title and text Area of content using portlet classes). I have used all WCM apis to do it.

3. The requirement is I want to write a code jsp to get the list of titles with hyperlink and when click the title link it has to open a TextArea element which has my story.

4. Need to list down all the titles in one place and click up on any title it has to go next jsp and open a textArea element(you can story).

5. Here is I don't want to use any

Ικανότητες: J2EE, Java, Javascript, JSP

Περισσότερα: liferay spring mvc portlet example, use mysql spring mvc, richfaces spring mvc example, jsp spring mvc, richfaces spring mvc, spring mvc outsourcing, spring mvc yui, spring mvc projects, spring mvc resume, spring mvc crud application sample, spring mvc alfresco server, spring mvc freelance, liferay jsf spring hibernate portlet, spring mvc richfaces

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) India

Ταυτότητα Εργασίας: #16315203

Ανατέθηκε στον:

ashokdzpxq

Hi, I can work on your project , I have 10 years of IT experience in development . [login to view URL] -- Java, Spring,Documentum,Alfresco, JSF2 Primefaces, Tomcat ,Jboss, Weblogic ,O Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(2 Αξιολογήσεις)
2.1

2 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $20 για αυτή τη δουλειά

$15 USD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0