Κλειστό

Online Exam System

I need a website coded in java for Online exams, i need one admin panel to upload the exams and website should have indepth analysis for the student. i can provide the sample websites which are already there.

technology usage Angular JS, Java 1.8, Spring boot framework, Postgret or Mysql database

Ικανότητες: Angular.js, J2EE, Java, Javascript, JSP

Περισσότερα: developiing online exam system using struts2 pdf, java online exam system, asp online exam system, online examination system pdf, features of online examination system, limitations of online examination system, benefits of online examination system, online examination software, online examination system project, what is online examination system introduction, objectives of online examination system, online exam system, online exam system jsp, online exam system aspnet, online exam system pdf, online exam system using aspnet, aspnet online exam system project, online exam system java, feature can include online exam system, build online exam system j2ee

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 1 αξιολόγηση ) delhi, India

Ταυτότητα Εργασίας: #17494263

48 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο ₹25780 για αυτή τη δουλειά

fullymagento

Hi, Carefully gone through your requirement. We have few queries so i request you to initiate chat so that we can discuss further. We are a team having experience over 10+ years in PHP and it's Framework and Mobi Περισσότερα

₹27777 INR σε 10 μέρες
(9 Αξιολογήσεις)
6.2
paulprabhakarand

Hi, This is Paul Devanesn has done [login to view URL] and [login to view URL] from IIT Madras. I am a tech savvy person, more than a decade I am developing and delivering applications on Java based technologies. I am a certified Java profess Περισσότερα

₹30000 INR σε 20 μέρες
(25 Αξιολογήσεις)
5.2
ValueCoders

Hi There, We have same portal running successfully. Let me know your availability for demo. Looking forward to hear from you soon! Thanks!

₹27777 INR σε 10 μέρες
(9 Αξιολογήσεις)
5.2
atulamol

Hello Sir, I have More than Five years (5+ years) of experience in Professional Software Development. Seeking for a challenging position as a Java Developer with the strong working experience in programming, designi Περισσότερα

₹27777 INR σε 10 μέρες
(24 Αξιολογήσεις)
4.5
neernab

Hi, We are a team of java and python developers who ensure on time task completion with complete customer [login to view URL] find our portfolio below [login to view URL]

₹35555 INR σε 25 μέρες
(34 Αξιολογήσεις)
4.7
amitadlakha04

I have great team for website design and development, I am very excited for the opportunity to work with you in accomplishing your goals. I am Good [login to view URL], J2EE, Java, Javascript, JSP. Hikrishnadevi2710! Please S Περισσότερα

₹27750 INR σε 7 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
4.0
₹27777 INR σε 10 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
4.0
₹27777 INR σε 10 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
3.3
fastcoder007

Hi, I am a Java/J2EE developer since last 4 years working in one of the world's biggest MNC IT company. Projects worked on : 1. Spring/Jquery/SqlServer :Web HR 2. Spring/Hibernate/AngularJs/MySql - Tax we Περισσότερα

₹12500 INR σε 10 μέρες
(10 Αξιολογήσεις)
2.7
angel915

I provide best in class service in web and mobile development. I have expertise in WordPress, woocommerce ,bigcommerce php, codigniter, Shopify, angular js and many more programming languages. I have very vast knowled Περισσότερα

₹33333 INR σε 12 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
2.7
ownmyserver

Hello Friend, We have 4+ years of experience in Android Application Development and Design, Website Development and Design. We have relevant experience to your requirements. We have expertise working in Java, Android Περισσότερα

₹20000 INR σε 10 μέρες
(9 Αξιολογήσεις)
2.8
jankhana

Dear Hiring Manager, Professionally, I am Java Software Engineer. We are Provide Service for Software/Web Development. Please read my review and profile for get more knowledge about me. I have Small Software/M Περισσότερα

₹25000 INR σε 10 μέρες
(9 Αξιολογήσεις)
2.7
neerajpaliwal49

Hi, I've gone through the job details mentioned above. Based on my skills and background, I consider myself eligible for the concerned post. I have worked on complex Angular1, Angular2, Angular 4/5,React app dev Περισσότερα

₹38888 INR σε 30 μέρες
(1 Κριτική)
2.5
₹27777 INR σε 10 μέρες
(1 Κριτική)
2.0
jarekmickiewicz

I have experience developing spring boot apps.

₹16666 INR σε 15 μέρες
(1 Κριτική)
2.2
skushagra

i am already working on online test system for more than 3 years. Its Up and running well in many Institutes. I can provide you within a single working day. With fully tested one .

₹16666 INR σε 1 μέρα
(3 Αξιολογήσεις)
1.6
ganeshguddu03537

Hi, I am expert in Java and DBMS (RDBMS as well as NOSQL) with 8+ years of professional experience. I can do this project for you. You can check my professional credentials in my profile. I have worked with top MNCs l Περισσότερα

₹24444 INR σε 10 μέρες
(1 Κριτική)
1.8
loyel

Hello, This is in response to your job notification for the position of Professional for your project. I have been working as a developer for the last 6+ years with a software firm and mentioned below are som Περισσότερα

₹20000 INR σε 20 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
0.5
Lekkalaanil456

I have experience in developing java based e-commerce website. Have necessary skills and knowledge to develop this project.

₹22222 INR σε 30 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
₹27777 INR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0