Κλειστό

Need Someone to update an Angular 4 App

Hi Developer,

We have an angular APP and we need some cosmetic changes to it and some features to be added to it.

Its a small basic app with 4-5 screens.

You should also have experience with nodejs to make updates to existing NodeJS API used with this APP.

Thanks,

Balwant

Ικανότητες: Angular.js, HTML5, Javascript, node.js, Typescript

Περισσότερα: upgrade angular 4 to 5, upgrade angular 2 project to angular 4, update angular cli, upgrade angular 2 to 4, angular cli upgrade to angular 4, upgrade angular 2 to angular 4, convert angular 2 to angular 4, update angular 2 to 4, Need someone to create 4 banners, need someone create game app, need someone app icon, need someone update facebook, need someone purchase android developer account, need someone create app, need someone build iphone app, need someone app, need someone build app, need someone update website, need someone design iphone app, need someone quick update flash website

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) st kilda, Australia

Ταυτότητα Εργασίας: #16391819

30 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο ₹28020 για αυτή τη δουλειά

tarekahmed

<{{ I am ready to help you any time }}> This link is an HR SYSTEM [login to view URL] Please check that link as a sample of what I did before I have a Professional team in programming .... Περισσότερα

₹27777 INR σε 10 μέρες
(30 Αξιολογήσεις)
6.4
shafayat1039

Hi I am Shafayat, I am an M.E.A.N. stack developer. With a lot of experience in both angular and nodejs. I believe I can provide you exactly what you want and more. Let’s talk for a minute, you won’t regret it, I pr Περισσότερα

₹40000 INR σε 10 μέρες
(14 Αξιολογήσεις)
6.0
jarki2017

[login to view URL] [login to view URL] [login to view URL] https://pla Περισσότερα

₹27777 INR σε 10 μέρες
(37 Αξιολογήσεις)
6.0
mekiho

Hi, Dear Employer. Thank you for reviewing my proposal. I've read your job detail with care. I'm expert in angular 4 and nodejs so I can do this asap. I will finish this work within 2 days. Please contact me so Περισσότερα

₹30000 INR σε 10 μέρες
(50 Αξιολογήσεις)
6.2
suhaa18

Dear Sir. Your project is very interesting to me. I am a web developer and have a good knowledge of web development. I have done many huge and complex website by using Angular4 and laravel5.5. As you know Angular4 and Περισσότερα

₹27777 INR σε 10 μέρες
(15 Αξιολογήσεις)
5.8
laxaar

Hello, Thank you very much for sharing your requirement to update an Angular 4 App. I have 4+ years of experience in Angular4 & NodeJS with an excellent level of expertise. I wish to serve you best of my abilitie Περισσότερα

₹40000 INR σε 10 μέρες
(17 Αξιολογήσεις)
5.8
HongCStar86

Hello, there! I am very interesting your job post, because your job is very proper my skill I can make any directive, service, pipe and can manage chart, any CRUD in angular. Now I am using https://www.primefaces.o Περισσότερα

₹33333 INR σε 10 μέρες
(12 Αξιολογήσεις)
5.0
widadsaghir1993

hi As MEAN stack developer I am very glad to see your post. [login to view URL] [login to view URL] I can help you Please contact me If you give me your project, I can finish your project in a short time. I Περισσότερα

₹37500 INR σε 10 μέρες
(15 Αξιολογήσεις)
4.9
soutSol

I have expertise in Angular 4 and node Js. I can help you out easily. reach me out for discussion and based on that we can have the accurate timeline and budget. Regards, Sout S

₹33333 INR σε 10 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
4.1
skfaroo123

Hi there I have read your job description with care and I am interested in your project Angular and node are my core skills Please contact me and discuss more Thanks

₹27777 INR σε 10 μέρες
(9 Αξιολογήσεις)
4.7
harilalrafaliya

A proposal has not yet been provided

₹33333 INR σε 10 μέρες
(25 Αξιολογήσεις)
4.2
WebcoderSaurabh

We have excellent experience in Website Development. I believe my abilities would be perfect for your venture. I am professional website developer/programmer. I have 6+ years of experience in this field. I will be serv Περισσότερα

₹27777 INR σε 10 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
3.2
purvin555

Hello Balwant: Am an Angular developer. Please check my linked in profile https / linkedin / in / purvinshah. I am already working on a project that uses Angular front end, Node JS APIS with Mongo db as backen Περισσότερα

₹27777 INR σε 10 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
2.4
₹27777 INR σε 10 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
2.3
₹18888 INR σε 11 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
1.1
aashishmaheswarr

Have decent experience in Angular 4 and Node JS. Will be able to finish the changes mentioned in the shortest possible span.

₹13888 INR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
₹30000 INR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
₹27777 INR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
₹22222 INR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
₹27777 INR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0