Κλειστό

Need Sample Project Template in MVC with code - 18/09/2018 02:53 EDT

10 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $30 για αυτή τη δουλειά

fastlabindia

Greeting!. Yours work is one of the tasks that can be done very perfectly by us. We work within your budget, Within your deadline. We are highly experienced Post Graduate Engineers, IT, ITES, Software, Infrastructure P Περισσότερα

$10 USD σε 4 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
3.2
farhan140

Hi there, I have 11 years working experience using microsoft technologies, tools/technologies I am familiar with are: html, css, jQuery, javascript, c#, asp.net, win forms, mvc, web services, api intergration, web api Περισσότερα

$30 USD σε 2 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
2.6
katinfluencial

Hi There, I have read your description carefully and understand all the requirement and fell comfortable to work with you We have a very strong experience in the field of web development. we have worked with Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(1 Κριτική)
1.2
domaxy111

Hi, Hope you are doing well I have gone through your project detail and I am much confident to do all of the listed customization and enhancements to make your existing site more functional and visually appealing i Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Viral2000

I can help you with this website. I have all the expertise in the following web programming languages: HTML CSS JavaScript PHP Laravel Code Igniter Drupal Jquery AngularJS Following is the list of few we Περισσότερα

$27 USD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
instaacoders

Hi, I have gone through your project description and understood that you’re looking for template. After reviewing the details, I am very confident that I can provide you the best template. I am the Web designer. Περισσότερα

$100 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Asfalad89

Hello, I can create netcore mvc template with any design/api you want. Also I can explain you how it all work

$25 USD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
priyal1989

Hello, I have 6.5 year of Experience in .net technology. Currently i am working as a senior software developer. I am working on live projects since last 5.5 year. I hold an experiance in below technologies. LINQ Περισσότερα

$15 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
vishalten

Have 6+ years of .Net Framework experience in Analysis, Designing, Development, Debugging and Maintenance of 3-tier Enterprise ASP.Net Developer,MVC Developer Has the ability to understand and transform complex bu Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
jagadeeshkagita

Had a lot of experience in working with MVC frameworks using different tools. I promise you to submit work on time without [login to view URL] this project helps to showcase my skills to freelancer

$15 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0