Ακυρώθηκε

Desarrollar software

I'm Java Developer

Actually working as Business analyst. I have a little ecommerce site and i need to manage It using this app. I'll share my app for free.

I've written all the stories in a trello dashboard.

If you are not responsible for the deliveries, I cancel the project without replicas

Sory about my english. I'm still learning.

** General Description **

Web and mobile ERP app for ecommerce uses.

It will have some entities with customizable attributes by user.

** Platforms :**

- Web: the application should me published on my domain.

- Android (play store): should be published on the store for free download

- iOS (apple store): should be published on the store for free download

** Technologies: **

- node, express

- mongodb

- ¿bootstrap maybe?

- Git

Open to new Ideas

** Modularity: **

It is required that each module be independent of the other, understanding that there may be dependencies that in the future can be separated features in free and different premium levels.

** Dashboard: **

This must have an admin dashboard to manage the entire platform and its configurations.

** Functionalities **

- User registration: email, facebook, google. Terms of Use and account validation.

- CRUD's: clients, categories, products, orders. These entities should accept customizable fields for each user.

- User Setup: module for the first login. The user will config its customizable fields here.

- Stock Module

- Order Status CRUD.

- Orders Printing. functionality to generate a PDF and print it.

- Trello View for orders and general managing.

- Admin Backoffice

Ικανότητες: Cloud Computing, Express JS, Javascript, node.js, NoSQL Couch & Mongo

Περισσότερα: como aprender a desarrollar software, etapas para el desarrollo de un proyecto de software, programa para crear software, modelos de desarrollo de software, proceso para el desarrollo de software, fases del proceso de desarrollo de software, como crear un software sencillo, desarrollador de software, simple android play video, marketing google facebook twitter, google apps email sender software, contacts hotmail google facebook, login google facebook registration, google facebook twitter youtube, google facebook romania, google facebook twitter login integration, google facebook design, google facebook login, android play audio phone call, android play sound java mediaplayer

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) Buenos Aires, Argentina

Ταυτότητα Εργασίας: #17061849

10 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $399 για αυτή τη δουλειά

$555 USD σε 10 μέρες
(11 Αξιολογήσεις)
5.1
sergaymihilovich

Hello I've read your description and understood exactly. As a MEAN Stack,I would like to work with you for this project. I have rich experiences for Node.js,Express,Angular,MongoDB,Reactjs,PHPetc... I have wo Περισσότερα

$1111 USD σε 10 μέρες
(10 Αξιολογήσεις)
4.6
VictoryGavey

Thanks for your job posting. Hope you are doing well !! we have gone through your requirements. Lets discuss more over Chat box, So i can define the best suitable time frame to get it finished at the earliest. Περισσότερα

$250 USD σε 5 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
3.9
crocodile305

Hi.. How are you? I saw your description carefully your project. Owing to my rich experience in [login to view URL] ,node,react,angular , i can say i can do this perfectly. I have many top skills like CSS,HTML ,PHP , BOOT Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
3.6
archanacodenomad

Hello, Greeting for the day!!! I am writing to apply for position of the Web and mobile ERP app development. I can surely help you with Node.JS, [login to view URL] and Bootstrap. I have experience working with, Angul Περισσότερα

$500 USD σε 6 μέρες
(1 Κριτική)
3.1
$155 USD σε 3 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
1.4
$155 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$230 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
moumitamoundal

We can work on your requirement. We do design ERP dashboard, pls contact to discuss further. Expertise in PHP, jQuery, JavaScript, MySQL,postgres, symfony, yii,smarty, Silex,codeigniter, WordPress.

$277 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
HitanshuWebDev

Hi, I’m a full-Stack web developer with over 5 years of experience in OOPs and various complex web services, MVC pattern as well as CMS frameworks. I have extensive experience in working on node.js, Express JS, Περισσότερα

$200 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0