Κλειστό

Creating front-end chart patterns with JS / Real time Charts

charting using javascript, angular.js,D3.JS etc but charts should load quickly and should be very smooth to use.

Examples

Line Charts.

Bar Charts.

Candlestick Charts.

Volume Charts.

Tick Charts.

Range Bar Charts.

Point & Figure (P&F) Charts.

Renko Charts.

Previous experience is very much required.

Monthly Cost per developer 550$, working 40 hrs per week for me.

Ικανότητες: Angular.js, Dthreejs, HTML5, Javascript, jQuery / Prototype

Περισσότερα: real time data charts, real time line chart, flex software real time stock chart, real time charts javascript, real time dashboard javascript, dynamic charts javascript, javascript real time data stream, real time charts javascript free, javascript charts, node.js real time chart, real time graph d3, css, website design, javascript, html5, jquery / prototype, angular.js, d3.js, flex google real time stock chart, real time chart

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 12 αξιολογήσεις ) London, United Kingdom

Ταυτότητα Εργασίας: #17145757

28 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $630 για αυτή τη δουλειά

codeguru786

Hi, I've read the project description and very confidence to develop the Charts website. I'll provide you the dedicated JavaScript, front & back-end web development services and complete the site on given time. My skil Περισσότερα

$710 USD σε 10 μέρες
(165 Αξιολογήσεις)
8.4
sunsoftpro

First, I am sunsoftpro, I from VietNam. Nice to meet you! I have read your description and been interested in your project. I'm ready to discuss and do hard working so that complete great job. Can you discuss requ Περισσότερα

$550 USD σε 11 μέρες
(135 Αξιολογήσεις)
7.4
AzzkaNoor

I have seen your job posting and I have to ask some questions. Please come over the chat so we can discuss things. All the skills/experience will be discussed/revealed over the chat. I need to know the technical deta Περισσότερα

$583 USD σε 10 μέρες
(25 Αξιολογήσεις)
7.2
suhelshaikh

I am expertise: 1. PHP  2. CMS: Wordpress / Joomla  3. Frameworks: Laravel / Codeigniter / YII / Cake PHP 4. JAVAScript / AJAX / JQuery / CSS / Angular / React / Vue 5. Database designing: MySql / Mongo / Pos Περισσότερα

$550 USD σε 30 μέρες
(35 Αξιολογήσεις)
7.3
salienttemplates

Hello, We are experts in HTML,CSS,Boostrap,Jquery,Javascript,core Php, Magento, WordPress, Codeigniter,Angular.js,Laravel, Vue.js Please see portfolio link [login to view URL] Thanks

$500 USD σε 5 μέρες
(159 Αξιολογήσεις)
7.1
tudiptechnology

Hi, Greetings! We have been developing/maintaining various web applications in various JavaScript libraries (JQuery, AngularJS) and JavaScript frameworks (NodeJS (Express/Sails) and MeteorJS). Mostly these applic Περισσότερα

$2500 USD σε 30 μέρες
(15 Αξιολογήσεις)
6.8
ZhenExpert

Hello there As a professional web developer,I would like to work with you for this project. I have rich experiences for D3.js and Angular. I can start immediately after getting your confirmation and can finish t Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(34 Αξιολογήσεις)
6.9
maxpl

Hi, Please let me know if you are available, I will show you demo of similar project, front end and backend system. I can do front-end chart patterns with JS / Real time Charts. Please check my profile : Περισσότερα

$500 USD σε 5 μέρες
(9 Αξιολογήσεις)
5.7
YuriyStepanovich

Hi Client! It's no problem for me. I can deliver high quality result to you. Please send me a message and discuss more detail. Best regards. Yuriy.

$583 USD σε 10 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
5.6
clevery

Hi Client! I can do it. I read your project description and I'm very interested in your project. Please send me chart data(json, dummy data..) And Please contact with me and discuss more. Thanks.

$617 USD σε 10 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
5.7
psubramonian

HI There, I've read your requirements in detail and I'm a full time stack developer and able to deliver you a high quality developments in latest angular script and work flexible on your timezone. KIndly do furth Περισσότερα

$550 USD σε 30 μέρες
(38 Αξιολογήσεις)
5.4
YuKai7777

Dear client! Nice to meet you. I have read your description carefully. Your project is clear to me. Why? I worked in IT company for 3+ years. And i have rich experienced in developing web site including frontend and Περισσότερα

$500 USD σε 10 μέρες
(14 Αξιολογήσεις)
5.4
ashikmahmud137

Hi, I am a professional web developer with very strong skills in developing application using JavaScript. I have very good strength all of the technologies you have mentioned. If you are interested we can discuss Th Περισσότερα

$500 USD σε 10 μέρες
(9 Αξιολογήσεις)
4.7
SeniorWebDev1

Hi there I have lots of experience in chart . And I am a full time developer Therefore I can help you perfectly. I hope to work with you. Thanks for your attention.

$555 USD σε 10 μέρες
(27 Αξιολογήσεις)
5.6
whizwigmarvel

Hi. I'm very interested in your project. Please see my profile and history of jobs in freelancer site, i'm an expert for Angular.js / D3.js programming. Let me know more details of project. I'll wait for your rep Περισσότερα

$555 USD σε 30 μέρες
(9 Αξιολογήσεις)
4.3
businesstogether

Hello, I can start work on your project immediately once you confirm me and i am also open for further discussion if you want. I have 8+ years in web designing & development with good experience in following skil Περισσότερα

$500 USD σε 7 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
4.1
vineetvrm05

Well, Have a good day and hope you are doing great today, We have read the project description, We are ready for it. I can do your project fast and in a professional way With on time . No payment until i finish your Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(12 Αξιολογήσεις)
4.4
hiteshkumar2

Hi I understand your requirements regarding Web. I am professionals BTech IT engineer. I am providing the every kind of service related to Web sites and server management. I have 5 years experience in Web developme Περισσότερα

$722 USD σε 5 μέρες
(16 Αξιολογήσεις)
5.2
FashionCStar

Hello, there! I just find your job post, your job is very proper my skill I can make any directive, service, pipe and can manage all kinds of CHART, any CRUD in angular. I have developed 5 years for angular...I can Περισσότερα

$583 USD σε 10 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
4.0
webdevanuj

Hello, I have knowledge of d3.js and jquery and i have build lots of charts using d3.js with animation. can we discuss more on project. thanks, anuj

$500 USD σε 20 μέρες
(15 Αξιολογήσεις)
3.5