Κλειστό

Create site in C # Net using tool ([login to view URL])

48 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $1607 για αυτή τη δουλειά

Yknox

Hello, I'm Jin S, developer in China. I'm interesting your project very well I'm a Good C#, Python, .Net, MVC, Website Design, Angular.js, ASP.NET expert. I m quite well experienced in these jobs. Let's go ahead wi Περισσότερα

$1666 USD σε 10 μέρες
(441 Αξιολογήσεις)
8.7
omsoftware

Hello, Yes can definitely build website using C# and tool ([login to view URL]) mentioned and we can definitely do this. =>Please come online and message me so that we can discuss in detail. ********** REference li Περισσότερα

$2000 USD σε 45 μέρες
(38 Αξιολογήσεις)
7.8
jatindhoot

I have total 15+ years of experience in .NET Technologies out of which 9 Years in ASP.NET MVC with C#. I have worked in different roles from software developer to software architect role in various Companies and from Περισσότερα

$1666 USD σε 20 μέρες
(109 Αξιολογήσεις)
8.0
ask2itsolutions

We have good experience team in asp.net, mvc, angular, we can handle any small to big complex projects. Portfolio EZTBM - SaaS - [login to view URL] framework [login to view URL] HelpDesk http://helpde Περισσότερα

$1800 USD σε 30 μέρες
(66 Αξιολογήσεις)
8.1
promactinfo

Hello, We have a very good experience in Dot Net Development and can offer you experienced developer(s) for your project. We have been very active using DotNet core as preferred platform. It allows application t Περισσότερα

$1800 USD σε 30 μέρες
(58 Αξιολογήσεις)
7.8
leadconcept

Hi there, I have read initial brief but really need more detailed requirements or can you list down all the high level features in a document to estimate it precisely, because based on the given details, I cannot pl Περισσότερα

$2222 USD σε 30 μέρες
(14 Αξιολογήσεις)
7.5
masterlancer999

Hello, how are you? I am a talented developer with good skills I've just read your project descryptioin and i am interested in it I can complete your project in your timeline perfectly I am expert in PHP, ASP/ASP. Περισσότερα

$1666 USD σε 10 μέρες
(57 Αξιολογήσεις)
7.2
contact2phpsl

Hello, I have read your job and believe I will be able to assist you for your .NET tool. I am available for immediate discussion, Let's proceed and work together. Thank you. Note: The amount mentioned her Περισσότερα

$2000 USD σε 10 μέρες
(115 Αξιολογήσεις)
6.9
AzzkaNoor

Your project's posting has caught my attention as this lies exactly in my domain of expertise. To ask a few questions & to gather all the requirements for this project, I request you to message me. Expertise and skil Περισσότερα

$1666 USD σε 10 μέρες
(17 Αξιολογήσεις)
6.8
sherifamgadnabih

i am a lead .NET software engineer and responsible for creating a web and desktop applications using different languages and technologies if u r interested just send me a message thank you and good luck

$1111 USD σε 10 μέρες
(123 Αξιολογήσεις)
6.8
tudiptechnology

Hi there, We have proven track record of delivering C#/.Net web applications with AngularJS front end. Also, we have been working extensively in MVC and prowess in Azure. We have worked on MVC 1, MVC 3 and MVC 5. Περισσότερα

$1500 USD σε 30 μέρες
(17 Αξιολογήσεις)
6.8
deepindersingh

Hello, I have 11+ years of web development experience in ASP.NET Core, ASP.NET MVC, ASP.NET Web forms(C#), Classic ASP, SQL Server, HTML5, CSS, jQuery, javascript, JSON and XML. I have handled similar projects. F Περισσότερα

$2000 USD σε 30 μέρες
(53 Αξιολογήσεις)
6.7
rkatoch

*** Expertise in Microsoft Technologies( ASP.NET,C#, MVC, MSSQL, having 10+ years experience)*** Hello Dear, I have read your requirements for .NET, ASP.NET, C# Programming, Javascript, jQuery / Prototype. I h Περισσότερα

$1666 USD σε 10 μέρες
(14 Αξιολογήσεις)
6.8
nuked24

Hi, please provide all requirements of the site. And also provide any reference site like that you want your site. We are expert in designing as well in development. We will provide you quality of work. We wi Περισσότερα

$1122 USD σε 10 μέρες
(25 Αξιολογήσεις)
6.7
seefattechnologi

Hello! I am highly interested applying for thids I have 5 + years experience in C# and ASP.Net including the following skill set; Microsoft Visual Studio .Net IDE using C#, ASP.NET, SQL Server, MVC. Proficient in W Περισσότερα

$1000 USD σε 10 μέρες
(47 Αξιολογήσεις)
6.2
Mickelson

Hi Nice to meet you. I'm senior c# expert. I have plenty experience of multithreading, opencv, REST api, and entityframework. Also good in devexpress framework and ASP.NET. Just let me know if you are interested i Περισσότερα

$1500 USD σε 10 μέρες
(61 Αξιολογήσεις)
6.2
itpathsolutions

Hello, I am Microsoft Certified developer with more than 8 years of IT industry experience and worked on different kind of projects from different geography. So I think your search for the best Microsoft developer i Περισσότερα

$2000 USD σε 10 μέρες
(30 Αξιολογήσεις)
6.4
papon13

I am expert on ASP.NET. I could develop your application by using ASP.NET.

$1500 USD σε 15 μέρες
(131 Αξιολογήσεις)
6.5
sky930320

Dear,sir! I have experience in website using asp.net. I developed completed site using asp before. That site is: [login to view URL] This is booking/rental site. So I can develop your project certainly. Περισσότερα

$1666 USD σε 10 μέρες
(22 Αξιολογήσεις)
5.6
TakaAlex

Hi, there! Very interesting and confident project. With over 7 years' .NET and C# experience, I can meet your full inquires. Also having rich experience on push notification development, I can make your project in h Περισσότερα

$2222 USD σε 10 μέρες
(12 Αξιολογήσεις)
5.7