Ολοκληρωμένο

cocos creator developer with iPhone game

Ανατέθηκε στον:

C3guru

Hi. I am an expert on cocos creator, wechat mini game, facebook instant game. I have already developed 20+ games now. Pls contact me. Kind regards. Thanks.

$150 USD σε 10 μέρες
(9 Αξιολογήσεις)
4.3

5 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $163 για αυτή τη δουλειά

Forever711

Hello... I have seen your project soon. It is suitable for me. Because I have been doing for a long time about the field that you have posted now. Even though you will only start discussing the project with me, I c Περισσότερα

$166 USD σε 7 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
3.4
CsMudasar

Our level of excellence sharpens your online presence Do you want to get positive output and productivity from your business? You are standing at a right doorstep to accomplish your mission of website configuration. O Περισσότερα

$166 USD σε 10 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
2.3
linkajohanna

Hi,, Thanks for your job posting. I am very familiar with the cocos creator.. Full experience with it. So I think this job is just for me.. You wouldn't be disappointed with my work. Looking forward to work Περισσότερα

$166 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Muhamadmahfud

anda siap , saya kerjakan Relevant Skills and Experience hidup untuk bekerja / bekerja untuk hidup ?

$166 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0