Κλειστό

Camera integrated with Radar Sensor

1) On over speed vehicles passing by we would initiate a capture image event for IP Camera. This photograph would be saved in RPI USB Memory card. (Budget $1500AUD).

2) Editing photo (attaching Speed/Speed-Unit information) and saving to RPI. (Budget $700AUD).

3) Pushing captured photos to WebApp and associate every photograph to a Traffic Log

Involves extensive changes in WebApp and Python. (Budget $2500AUD).

Ικανότητες: Java, Java Spring, Javascript, Python, Raspberry Pi

Περισσότερα: car radar distance sensor, integrated radar and camera system, radar video surveillance (rvs) system, bosch automotive camera, bosch multi purpose camera, bosch radar sensor price, java, mysql, python, django, video

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 4 αξιολογήσεις ) East Bundaberg, Australia

Ταυτότητα Εργασίας: #18509578

45 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $4341 για αυτή τη δουλειά

liangjongai

Hi! I'm interesting your project very well. I am a full time developer and i can work more than 10 hours in a day. I am good at Python and I'm a good Engineer. And also I have many experience and good skill about Περισσότερα

$3000 AUD σε 30 μέρες
(297 Αξιολογήσεις)
7.6
mingxiao2008

Hello, Dear How are you? I am very interested in your project and am ready for discussing with you about project for now. I have experienced in developing Java, Java Spring, Javascript, Python, Raspberry Pi. I wil Περισσότερα

$4444 AUD σε 30 μέρες
(93 Αξιολογήσεις)
7.6
hy1990com

Hello How are you I have read your job description and it is interesting to me. I am image process expert have good experience in openCV and python, rpi. For implement your goal, openCV, binary filter such tech is Περισσότερα

$4444 AUD σε 30 μέρες
(42 Αξιολογήσεις)
6.7
darshring

Hi there? First, Kindly check my this video: [login to view URL] As you can see on my video, I have rich experiences in image/video processing by using OpenCV and other libraries. I unde Περισσότερα

$4705 AUD σε 30 μέρες
(10 Αξιολογήσεις)
6.6
ZhenExpert

Hi, I have rich experiences with Raspberry pi and IP cameras. And also i have good exp with webapp and server cloud configuration for IoT devices. As an expert with EE and IoT device design and development, i am very Περισσότερα

$4700 AUD σε 30 μέρες
(41 Αξιολογήσεις)
7.2
leemilun

Hi sir. i am a expert in python and web programming. so if you award me this project, i will complete it surely. i wish you will reply me kindly. i will wait . thanks.

$4444 AUD σε 30 μέρες
(40 Αξιολογήσεις)
6.1
shadabkhan92

https://www.freelancer.com/projects/software-architecture/Create-for-GUI-for-raspberry/ https://www.freelancer.com/projects/python/need-freelance-Django-developer/ https://www.freelancer.com/projects/php/Python-Coder Περισσότερα

$4705 AUD σε 30 μέρες
(29 Αξιολογήσεις)
6.4
brianconey

Hello How are you My name is Xu I can do it as your requirment . I can make ip carmera function on python and implement i have full time and I can start to work immediately Please contact me and do let us discu Περισσότερα

$4444 AUD σε 30 μέρες
(40 Αξιολογήσεις)
6.0
langlangFan

Hi, thanks for posting job. I am good at website design and development. Please check my reviews; www.freelancer.com/u/langlangfan Frankly to say, I have 10+ years of software experience. The most important thing f Περισσότερα

$4700 AUD σε 30 μέρες
(18 Αξιολογήσεις)
5.9
grigorywazin

Dear client. I read your description carefully and fully understand what you want. I am a Professional Java Developer who has 8+ year's rich experience and very strong skills in Java Applet, J2SE, J2EE and JSP. If you Περισσότερα

$4000 AUD σε 30 μέρες
(20 Αξιολογήσεις)
5.7
indiasofttel

Hi, I have good experience in Java & Python development and worked on many project for RPI. As i reviewed your requirement it's looking good to me and i would like to discuss further with you. Can we have chat to disc Περισσότερα

$4060 AUD σε 30 μέρες
(72 Αξιολογήσεις)
6.2
DarinX

Hey! Do you want my team to a design for the project as well? If so please let me know your design preferences I think the best way to start is wireframing the project. How does it sound to you? Please take a look Περισσότερα

$4444 AUD σε 30 μέρες
(11 Αξιολογήσεις)
5.9
vantuanvn

Dear sir, We are software team in Vietnam, we have 12 year in Software Industry with many running products in mobile and web applications. Our profile : [login to view URL] We have experience with many large products i Περισσότερα

$4444 AUD σε 30 μέρες
(58 Αξιολογήσεις)
5.7
mohanchauhan

Hi! I am a 12 years experienced senior software engineer and has worked on various similar projects and has understood the basic requirements of your project need to discuss the project in detail, kindly mark me a s Περισσότερα

$4444 AUD σε 30 μέρες
(11 Αξιολογήσεις)
5.3
seemasit

Hi, I read your project very carefully and ready to start working on it. I am expert with all skills which you mentioned in your project description. Please if possible come on chat for further details discussion to s Περισσότερα

$4444 AUD σε 60 μέρες
(18 Αξιολογήσεις)
5.7
RobustTechServ

Morning Ross 1 & 2 will be delivered before 18th of January (in 2 days or so) 3 will be delivered afterwardds but before the month ends

$5222 AUD σε 30 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
5.4
yesikov1224

I can do any project in your demand completely by my good experiences of last ago. I have developed real projects such as data converting and data scraping by C#, Python. I have done data entries such as Access and Περισσότερα

$3000 AUD σε 50 μέρες
(20 Αξιολογήσεις)
5.2
Blast545

Hello, my name's Jorge, I am an electronics engineer with a broad experience writing custom firmware for embedded systems using the Raspberry Pi. I have read the description of the project, with my understanding of Περισσότερα

$4700 AUD σε 30 μέρες
(8 Αξιολογήσεις)
4.9
AlexFaster

Hi. I'm professional programmer/electronic hardware developer with experience over 20 years. I know very well PI3 platform, video stream processing and different interfaces, you can check it in my feedbacks. I can help Περισσότερα

$4700 AUD σε 30 μέρες
(8 Αξιολογήσεις)
4.9
deytps86

Hello IP camera SDK built in C# however it has Java APIs also. I am pretty much interested on the 3 milestones that you have mentioned. Can we talk? Thanks!

$5000 AUD σε 30 μέρες
(37 Αξιολογήσεις)
5.2