Ολοκληρωμένο

Add JQuery Plugin To Rails Project

I have this JQuery plugin that I need to integrate into an empty Ruby on Rails project.

[url removed, login to view]

I already have the plugin and the Ruby on Rails project.

Please let me know if you have the skills required. I need the work done as soon as possible.

Start your reply with "HEY" so I know you read all of this.

Thank you

Ικανότητες: Javascript, jQuery / Prototype, Ruby on Rails

Περισσότερα: open project to work on, the site url property of the project does not contain a valid url to ensure that designers work as expected set the site url pro, run my existing ruby on rails project in to cloud 9, project to work on, my project is to do some excel work, freelancer to create jquery plugin, jquery dont work joomla, project engineer job description facade work, zoom plugin jquery, wordpress project progress plugin, upgrade existing rails project, microsoft project revit plugin, tasks rails project todo, upgrade ruby rails project, jquery doesnt work modal popup, community builder language plugin dont work, acrobat plugin auto add hyperlink, wordpress plugin user add friend, free project management plugin sage act, jquery add items invoice

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 8 αξιολογήσεις ) miami, United States

Ταυτότητα Εργασίας: #14614198

Ανατέθηκε στον:

AlexNilsson

HEY, I can do that for you Relevant Skills and Experience . Stay tuned, I'm is still working on this proposal.

$30 USD σε 1 μέρα
(2 Αξιολογήσεις)
2.9

3 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $28 για αυτή τη δουλειά

$30 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
satyamom

Plugin is quite interesting. Relevant Skills and Experience I have good hands with Plugin integration in JS with rails. Proposed Milestones $10 USD - set asset-pipeline $10 USD - adding integration code $5 USD - Fini Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0