Κλειστό

Web Redesign

Need a website ASAP - needs to look slick and professional using Flash and actionscripting. Promotion of site also needed.

Ικανότητες: Adobe Flash, Διαδικτυακή Διαφήμιση, JavaScript, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας

Περισσότερα: flash professional 9, redesign site, web need, need redesign site, need redesign website, website redesign needed, need flash website asap, redesign web site, web look, web website, web site needed asap, slick site, site web needed, promotion flash, professional web, professional redesign, flash needed redesign, redesign flash, slick web site, web flash

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) Romford, United Kingdom

Ταυτότητα Εργασίας: #257

41 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $391 για αυτή τη δουλειά

Maven

What type of webpromotion are you looking, Do you mean by SEO(Search engine optimization). We have team of designer who have good hold on Flash and action scripting, We will love to work on your project. Things wi Περισσότερα

$400 USD σε 10 μέρες
(34 Αξιολογήσεις)
7.5
graphobia

I am a creative freelancer from Berlin/Germany, and have got an diploma in mediadesign. Communication via phone, email, ICQ ist possible. My Skills: Webdesign / Screendesign conception / storyboard 2D / 3 Περισσότερα

$350 USD σε 20 μέρες
(273 Αξιολογήσεις)
6.8
suneva

Web Promotion-Our services are website optimization for search engine submissions. Content management, meta tags, reciprocal link creation and contextual advertising development.

$600 USD σε 12 μέρες
(19 Αξιολογήσεις)
6.1
SagarTejas

Hi, Pls. provide more infor about your site you are looking for. We are India based IT company with diff. expertise skill. We like to build long term business relationship with you. Thanks,

$100 USD σε 10 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
4.3
elecintel

Good day to you! After details go through the description, I am confident to tell you that we are able to deliver our works accordingly and will only mark it as complete upon of your full satisfaction. Our bid is for a Περισσότερα

$495 USD σε 30 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
4.1
foxvalleywebs

Hi there, I am a web site designer with a background in website design and development, graphic design and advertising. I\'ve designed and redesigned many sites. I also offer hosting if you\'re in need of this service Περισσότερα

$300 USD σε 15 μέρες
(1 Κριτική)
3.6
jmmweb

I can do ur site sir u can see my work on [login to view URL] and then decide whom to give this project:)

$300 USD σε 10 μέρες
(1 Κριτική)
2.6
Ping

You will get what you pay for and a little bit more. We can make you a very slick site that will match your vision perfectly.

$500 USD σε 7 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
0.8
einfoway

We are the good team of PHP / ASP with good designers. We have seprate designers and coders as we believe that the coders cant do the better deisgn and visi versa. We work in a team and provide various solutions to all Περισσότερα

$100 USD σε 7 μέρες
(1 Κριτική)
2.0
betal7

hello, i can create your site in dot 14 days.

$14.99 USD σε 14 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
ocsinfoway

This is placeholder bid, actual quote will be made after we discuss requirements in details. More than 10 yrs of experience in IT with 5 yrs in web design/development from India. plz check MESSAGE BOARD for sample work Περισσότερα

$5 USD σε 0 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
4.9
brian123456

hi im Brian M Oppenheimer would love to help you with your web site pleas contact me on the messeg bord do to talk about you sites needs

$40 USD σε 20 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
ajayan

We are growin organization providing cutting edge solution in web development.

$350 USD σε 20 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
tirial

We can redesign your website using ASP, Javascript and Flash and can optimise it for search engines so it will be highly ranked. The site will be coded to W3C and accessiblity standards.

$300 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
jhey

I can provide and execute a solution to fit your exact needs that will include a high quality design and graphics.

$1250 USD σε 15 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
DesignMeOne

[login to view URL] can do it.

$199 USD σε 15 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
designzoro

Hi, I am a professional Web Designer/ Developer, with over 10 years of experience working in the field of New Media and web development. My work is unique and professional. I design quality and functional sites. Pl Περισσότερα

$175 USD σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
steelrx

Our team has thousand of hours invested in building e-commerce enabled web portals. Our own steel portal is doing a business transaction exceeding $160 million/year from $ 0 /year 4 years ago. We have built very intere Περισσότερα

$600 USD σε 6 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
sneila

Xact-Desing is a web and media design agency. Our team is young and dynamic and also well trained in visual media, webdevelopment and database implementation. Our grafic skills combined with our php/mysql skills can of Περισσότερα

$300 USD σε 30 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
nirpeshvikram

bid is negotiable.

$100 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0