Ολοκληρωμένο

simple python data structure quiz

Ανατέθηκε στον:

glevrch

I have full experiences of python and gpu. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

$24 USD / ώρα
(5 Αξιολογήσεις)
2.0

2 freelancers are bidding on average $24/hour for this job

guptaabhinav

Expert python developer with experience of over 100 projects and masters in Data science. I have experience of Hackerrank, Codechef and SPOJ. Contact me to discuss this. Thanks

$24 USD / ώρα
(25 Αξιολογήσεις)
5.3