Κλειστό

Reproduce the mixed integer linear programming Model on GAMS of a Journal Paper

7 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $189 για αυτή τη δουλειά

hmramezani

Hello I am an experienced freelancer. I can help you please see my reviews for more information Relevant Skills and Experience MATLAB c cpp optimization python algorithm

$250 USD σε 7 μέρες
(137 Αξιολογήσεις)
7.0
trutony

Hi, I am a talented mathematician and matlab coder. If you give me this project, you will get good result. Thanks. Relevant Skills and Experience Algorithm, Matlab and Mathematica, C Programming, C++ Programming Prop Περισσότερα

$155 USD σε 5 μέρες
(30 Αξιολογήσεις)
5.7
dstepanenko

Hello, I'm software developer with 10+ years of experience and mathematician with a number of publications. Also I'm participant and problem writer of many algorithm competitions (Topcoder, ACM ICPC) Relevant Skills Περισσότερα

$250 USD σε 4 μέρες
(19 Αξιολογήσεις)
5.3
$155 USD σε 3 μέρες
(39 Αξιολογήσεις)
5.5
$155 USD σε 3 μέρες
(10 Αξιολογήσεις)
2.6
$155 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
EstefaniaBD

A proposal has not yet been provided

$200 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0