Κλειστό

Reading binary data from .dat file - 17/08/2018 06:59 EDT

I have two .dat files. They contains game data that I need to read and edit the data inside so I can carry on with my translation project. I did some research and questions on the net and got some feedbacks that it requires to have some sort of binary file structure or using its exe to read it. I am no programmer, I do not understand any of it in fact. Since it is a game, I know it have a exe to run the .dat files and I think the files may be in .slk/csv format originally. The language is mixed english and chinese.

My budget is 30~50USD. I have attached an image and a zip file of the two .dat files for testing.

Ικανότητες: .NET, Γλώσσα Προγραμματισμού C, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Προγραμματισμός C++, Java

Περισσότερα: how to open binary .dat file, how to extract data from .dat file, read a .dat file matlab, can matlab read binary files, python read dat file, importing dat files to matlab, matlab read in binary data, .dat file example, read binary data mdb file, reading data excel file, convert data dat file, exporting data dat file excel 2007, display pdf binary data temporary file, transfer data dat file database, convert data dat file excell file, excel data dat file, export data dat file excel, extract binary data mdb file, extract data dat file excel, long binary data mdb file

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) Singapore

Ταυτότητα Εργασίας: #17591336

7 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $42 για αυτή τη δουλειά

hbxfnzwpf

I am very proficient in c and c++. I have 16 years c++ developing experience now, and have worked for more than 7 years. My work is online game developing, and mainly focus on server side, using c++ under Linux environ Περισσότερα

$120 SGD σε 2 μέρες
(151 Αξιολογήσεις)
7.0
shivaneway1

shall we discuss...

$49 SGD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
xianghai077

Hello, dear sir. I am expert in C#. I have a lot of experiences in many projects. I will do your projects well. Please contact me. Thanks.

$21 SGD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
roberknight01

i have skills on reverse engineering and i love to see the inside of files and binaries. And i have skills to try for this job.

$27 SGD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
anisshili

willing to do this project for u in a short time. contact me via email for more details if you accept my offer

$27 SGD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$26 SGD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
kaito253533

Hi, I am Lexi. I am a student which is studying a master degree in IT, major in data science. I was a software engineer so that I think I can help you for .dat file reading.

$27 SGD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0