Ολοκληρωμένο

Programming for Life Insurance Application Using BlueJ

Ανατέθηκε στον:

$30 USD σε 1 μέρα
(2 Αξιολογήσεις)
1.3

9 freelancers are bidding on average $32 for this job

it2051229

Hi there, I would like to do this project if given the opportunity. Let me know if you are interested so I can have further details. Thanks.

$30 USD σε 1 μέρα
(923 Αξιολογήσεις)
7.4
manhpham

My name is Manh from Vietnam. I read your project details and I am sure I can complete your [login to view URL] we can chat/discuss further on your project?

$35 USD σε 1 μέρα
(49 Αξιολογήσεις)
5.4
lancercoding

Hi sir...! I am professional java developer and have developed many applications using java and can show you. So please contact me before awarding someone else. I will do that task easily and will write efficient and Περισσότερα

$30 USD σε 0 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
juliusshepord

I have experience with blueJ, please provide more details so that I can start working

$35 USD σε 0 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
agoltsvart

The java language is the language I really like.I feel I could try the work and help you if you want to explain something.

$35 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
popovicidaniel99

A proposal has not yet been provided

$35 USD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
techimpace

i am an experienced java app developer using bluej, and i can fulfill your expectations within budget and time. Thanks

$30 USD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
mohammesultan4

We are new to freelancing agreed but personally as a CEO, i am having around 8 years of experience in Software development which includes the java and java technologies and frameworks, for more details please check ou Περισσότερα

$30 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
radhanpura

I have good knowledge in java and working on this platform since 2years. In my current employment I am involved as Java developer.

$35 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0