Κλειστό

Looking to finish scheme / racket task urgently

4 freelancers κάνουν προσφορά κατά μέσο όρο $7/ώρα για αυτή τη δουλειά

somanianu

I have 10+ years of Experience in the software industry in designing, development, maintenance & application deployment. • Hands on experience of coding and bug-solving in core Java, Spring, Hibernate, Enter Περισσότερα

$8 USD / ώρα
(11 Αξιολογήσεις)
4.5
kenb080

Hello. I am good at R5RS programming. I on the other hand like to finish projects in a timely fashion that fits the project owner's needs but also work extremely carefully to ensure quality is met. Hopefully, you Περισσότερα

$8 USD / ώρα
(4 Αξιολογήσεις)
4.2
kil1967

Hello I am a java programer with 10 years of experience. Please contact with me and discuss more detail. Best Regards.

$8 USD / ώρα
(7 Αξιολογήσεις)
3.9
shashank9090

Expert Web Developer (Full Responsive and Pixel Perfect UI) Flexible to any requirement Hi, I am a Full Stack Developer with over 5+ years of Experience, loves to develop Pixel Perfect and Responsive, can develop Περισσότερα

$5 USD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0