Κλειστό

Java Speex Applet

Needed: Java Applet that incorporates JSpeex codex to play a Speex encoded file. See the JSpeex site for details. Applet will be released under GPL.


The word "codex" should be "codec".

The applet needs to run on IE5 and Mozilla without plugins...

The visual interface consists of four simple buttons ... Play, Pause, Resume, Stop.


More details ....

I would like to get a firm bid. Here is exactly what the Applet has to do:

1. It has to work in IE5 or Mozilla browsers without any plug-ins.
2. It has to be able to read a Speex-format audio file on a web site.
3. It has to play audio when the Play button button is clicked and pause when the Pause button is clicked.
4. It must resume when the Resume button is clicked.
5. It must end when the End Button is clicked.

The Applet appearance is very simple .... just Four simple buttons.

On this basis, can you provide a fixed price bid? If not, please let me know what other details you need and what payment arrangements you need.

Username: edward
Account type: Service Buyer
Date posted: Today 00:55
Thanks for volunteer offers of free help on this GPL project. However, I do will consider all proposals for paid work ... I need code in the near future and am willing to pay for someone's time.

Ικανότητες: Java

Περισσότερα: speex applet, java speex, speex java, jspeex applet, speex java applet, play speex file java, applet speex, jspeex voip, java to applet, jspeex play file, java applet speex, java play speex, speex applet java, java-, Java, java play, java java java, java file, java c, Gpl

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) United States

Ταυτότητα Εργασίας: #177

4 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $148 για αυτή τη δουλειά

alien0110

I can do it for as low as $50.

$50 USD σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
dmc82

The extra money put in will allow me to do an exceptional job, unless a rushed implementation is what is desired.

$200 USD σε 14 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
xerxes

Hi i can take this up. I have been working on an audio/ Video VOIP software for my company.I will be able to handle your project.

$300 USD σε 8 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
2.0
khurram

I have worked in Applets that run audio files. All I need to do is to change the file format at the back end. I can do this project in a few days.

$40 USD σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0