Κλειστό

Java program interaction with a part of the Oracle DB

11 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $32 για αυτή τη δουλειά

iridescent2x15

HI I am an engineer and have done many java projects. You can share more details of your project in chat. Thank you

$100 USD σε 7 μέρες
(74 Αξιολογήσεις)
6.1
paulprabhakarand

Hi, I am an expert developer on Java with more than 9 years of experience with software companies and then started working as a freelancing consultant. I understood your requirement clearly. I will be developing and d Περισσότερα

$50 USD σε 3 μέρες
(52 Αξιολογήσεις)
5.9
iamaman24

i have a rich experience in java. i am working with paytm. i can do your task. please contact [login to view URL] you

$20 USD σε 2 μέρες
(1 Κριτική)
0.6
a1b2v3g4

I am graduate student at Faculty of Technical Sciences, major Computer Science and Automation (Applied Computer Science and Informatics). I have two years of experience with Java, and I am good with it.

$10 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
pranayoracleapps

holds good knowledge in core Java and jdbc concepts and I have already built an application like this

$55 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Sidhucs

I'm glad to bid to this project Check [login to view URL] and [login to view URL] develop spring boot+hibernate+ payment gateway integration develop and maintenance by siddhu consultancy services private limited. First show Περισσότερα

$22 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
swati213

Having more than 9 years of experience as Java backend [login to view URL] experience in Oracle DB..

$20 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
farisNassar

More than 14 years as a Java developer, j2ee, j2se, jsf, jsp, ejp, dojo, angular, web services, Database

$16 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
kasunramkr

Hi, I am a Computer Science and Engineering Student. I have 3 years of experience in Java development. I have thuroly gone through your Project Details. Please contact me for more details.

$15 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
ailsaelberta83

I am a senior systems engineer in one MNC. Working in Devops project (client is Apple). I have done lot many automation in Ansible Skills : java, sql, Unix... Will do my best for your requirement. Let's discuss in Περισσότερα

$27 USD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Santosht94

Hi, I saw your description and it really fascinates me. Given a chance I'll definitely provide you with the expected output by leveraging my expertise on core Java, Software Architecture, database.

$20 USD σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0