Κλειστό

java applet for xerexes

this is same as previously posted java applet project using the speex codec ....

this project is for user \"xerxes\" only .... whom I need to accept as a duplicate winning bidder .... please do not bid unless you are xerexes ....

Ικανότητες: Java

Περισσότερα: speex applet, java to applet, java-, Java, java c, C++ Java, c java, applet, java using, java project applet, java bidder applet, winning, java need, project using java, applet java, bid winning, java applet speex, speex applet java, xerxes, user java

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) United States

Ταυτότητα Εργασίας: #281