Κλειστό

help me solve questions

13 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο ₹1065 για αυτή τη δουλειά

₹600 INR σε 1 μέρα
(23 Αξιολογήσεις)
4.4
abdulbasitmirza

Hi, I am an expert in algorithms for c, C++, Java or any other language, you can check my profile for nice reviews left by people. Relevant Skills and Experience C, C++, Java Proposed Milestones ₹1250 INR - task

₹1250 INR σε 0 μέρες
(9 Αξιολογήσεις)
3.1
malikhasnain037h

You want to solve problem that i know mostly engineering level question as it include all mathematics C++ etc Relevant Skills and Experience I am expert in C++, Mathematics all all others that required. You can check Περισσότερα

₹1200 INR σε 1 μέρα
(5 Αξιολογήσεις)
2.8
darios1

I can solve complex problems, I can use java, I have BlueJ or Eclipse avaliable. Relevant Skills and Experience I can try to solve any kind of problem about math Proposed Milestones ₹1500 INR - solve problems

₹1500 INR σε 10 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
2.3
speakertech4

i will help you in all these .im perfect in programming,java Relevant Skills and Experience programmer,mathematics Proposed Milestones ₹1050 INR - i will provide you notes,video lecture ,importanttopics

₹1050 INR σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Mehakkinza

In this project need to solve the problem that related to c++ programming , Mathematics, engineering and java. Relevant Skills and Experience I'm doing software engineer so am well familiar to c++ programming and mat Περισσότερα

₹1450 INR σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Cyrilkariuki003

I am Marine Engineering student on my 3rd year I believe I can help you with that.

₹650 INR σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
melech111

I can deliver this project because of the experience i have in this field. thank you.

₹750 INR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
ossanomirukadenn

hello, please let me know the kind of uestions you have got and if I can help. Please iopen chat Relevant Skills and Experience writing Proposed Milestones ₹1300 INR - mile

₹1300 INR σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
waelhashem55

I am ready to help in answering tough problems related to physics or engineering. The only requirements is the clear description of the problem in addition to the tolerated level of error Stay tuned, I'm still workin Περισσότερα

₹1300 INR σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
₹600 INR σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
₹900 INR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Joskoronald

Hello, I would like you to know that I am proficient in Mathematics and matrices inclusive. I can help you solve problems concerning the above. I do clean and professional jobs. Try me with this one.

₹1300 INR σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0