Κλειστό

Hadoop Spark/Scala Expert Needed

Are you familiar with Hadoop Spark/Scala and know Java?

If yes, please bid and we can discuss in detail

Please mention your experience in these areas

Ικανότητες: Big Data Sales, Hadoop, Java, Map Reduce, Spark

Περισσότερα: hadoop,spark,scala, hadoop expert needed, net graphics expert needed, j2me expert needed, php web scraping expert needed, zen cart expert needed, mod rewrite expert needed, linux expert needed, digg expert needed, volusion expert needed, photoshop expert needed san jose, web security expert needed, joomla expert needed, php expert needed

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 48 αξιολογήσεις ) Kuwait City, Kuwait

Ταυτότητα Εργασίας: #15440973

25 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $217 για αυτή τη δουλειά

utkarshkatiyar19

Hi, i have experience with Hadoop Spark/Scala, python and java as well. let me know your work. we can have a chat. thanks Relevant Skills and Experience Big Data, Hadoop, Java, Map Reduce, Spark Proposed Milestones $ Περισσότερα

$250 USD σε 5 μέρες
(214 Αξιολογήσεις)
6.8
tumakha

Hi, My name is Yuriy Tumakha. I am interested in your Spark project. I am Senior Scala/Java Developer with 12 years of experience and strong problem-solving skills. Relevant Skills and Experience Big Data, Hadoop, J Περισσότερα

$250 USD σε 7 μέρες
(13 Αξιολογήσεις)
4.9
vorasiddh4it

You can see my last project which are based on Java Hadoop Algorithm Development Machine Learning and I can complete your project perfectly. Relevant Skills and Experience We have 10+ years experience in software deve Περισσότερα

$200 USD σε 10 μέρες
(23 Αξιολογήσεις)
5.1
mahendrasinghmar

A proposal has not yet been provided

$222 USD σε 10 μέρες
(10 Αξιολογήσεις)
4.2
ahmsak

Hello Sir... I have a very good experience in Apache Spark. Please contact me for more details when possible. I look forward to work for you Sir. Best Regards. Relevant Skills and Experience I am a computer science tu Περισσότερα

$250 USD σε 10 μέρες
(11 Αξιολογήσεις)
4.0
amitkumar0327

Hi,I am Amit. I have 2 Years of working experience in Spark, Scala and Hadoop. And 5 years of total experience in Java. I am capable of doing any task related to Hadoop, Spark, Scala and Java . Relevant Skills and Exp Περισσότερα

$150 USD σε 10 μέρες
(13 Αξιολογήσεις)
4.2
kbmanoj

I have exerience in hadoop and worked on one of the spqrk anaytics project.I woulf like to know the [login to view URL]!

$200 USD σε 7 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
4.4
anuragiitk

I am an IITK graduate and I have 9 years of experience in software development. I have 100% completion rate and I have finished all the projects with the highest level of customer satisfaction. Relevant Skills and Exp Περισσότερα

$222 USD σε 10 μέρες
(18 Αξιολογήσεις)
5.2
deytps86

Hi, I am a Bigdata professional and I worked in Spark, Kafka, Cassandra, ELK etc. The answer of you question is Yes! I implemented all those in Java. In fact main language is Java but I also implemented in Scala and Περισσότερα

$222 USD σε 7 μέρες
(8 Αξιολογήσεις)
3.1
madhavsagar09

Cloudera certified Hadoop and Spark developer with expertise in designing, developing and deploying bigdata solutions. Relevant Skills and Experience Hadoop, Spark, Java/J2EE, Python, Hive, MapReduce, Sqoop, Oozie, Fl Περισσότερα

$222 USD σε 10 μέρες
(1 Κριτική)
0.6
gkbhardwaj87

Hi, I have overall 4 year working experience in Spark, scala and java. for more info ping me. Relevant Skills and Experience java/scala/spark Proposed Milestones $100 USD - first $122 USD - final

$222 USD σε 7 μέρες
(1 Κριτική)
2.9
coriandercode

A proposal has not yet been provided

$222 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
sandeepfreax

I can help you with the best App as per your requirement. I have worked with few global clients and implement TDD in my every product delivery. I also provide support afterwards. Relevant Skills and Experience I have Περισσότερα

$222 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
aman2575

I have experience of about 3+ years in the Technology stack you mentioned. Also, I have worked on creating a real time Streaming Analytics product on similar ground on top of spark. Had worked on CDC use cases with hiv Περισσότερα

$222 USD σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
akshaykalbhor

I am a big data developer, with 6 years of experience in Java, 2 years experience in Hadoop, Hive, PIG, Scala, Spark. Relevant Skills and Experience Hadoop, Hive, PIG, SCOOP, Hive, Oozie, Scala, Spark, Cloudera, Horto Περισσότερα

$222 USD σε 8 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$166 USD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
harsha4026

A proposal has not yet been provided

$222 USD σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
pag58629c8e4f851

I have been working in domain of big data analytics on spark scala architecture for 1.5 years+ with Amazon and have ample hands-on to handle your requirements. We can negotiate on the pay. Relevant Skills and Experien Περισσότερα

$222 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
pranavshukla81

With my wide variety of experience in Hadoop, HBase, Spark programming in Java and Scala, I can build batch and streaming applications on large clusters. Relevant Skills and Experience I have 3+ years of experience in Περισσότερα

$222 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
4.1
waelyousef

I am familiar with Map Reduce , Apache spark (batch - streaming ), Apache Flink , cloudera , and Amazon EMR Stay tuned, I'm still working on this proposal.

$222 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0