Ολοκληρωμένο

FCIT Internet Sharing System - 27/12/2016 23:44 EST

Ανατέθηκε στον:

$75 USD σε 1 μέρα
(2 Αξιολογήσεις)
2.0

2 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $50 για αυτή τη δουλειά

MorrisTony

Hello, Client! I have read your description carefully I have interest in your job I have many experience in JAVA If I award me, then I can finish it in a few hours I hope you send me message thanks Best regards

$100 USD σε 1 μέρα
(2 Αξιολογήσεις)
2.6
muhammadbsse2126

I can do your project under your budget and under the timming constraints. I assure you that you will be satisfied.

$25 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0