Ολοκληρωμένο

Convert jforex to cAlgo (cTrader) 2 strategies

We would like to have 2 automated trading strategies that are in jforex dukascopy converted to the cAlgo/cTrader platform.

Strategy 1 info: is a simple grid trading system (about 420 lines of java source code)

Strategy 2 info: a slightly more advanced trading system (about 660 lines of java source code)

Thank you for reading, and message me if you have any question to help estimate your work requirement.

Ικανότητες: Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Αγορές Οικονομικών, Java

Περισσότερα: We have 2 idea logos and a text example that we like to have something close to., typing/convert pdf to doc 2, Our brand is medium high. We like pastel colours., For dedicated servers we like, we like to create new website like ebay, convert mq4 calgo file, calgo ctrader, convert mq4 calgo, convert jforex, convert jforex java mq4, mq4 convert jforex, software convert exe source code, convert bmp source code array, convert exe source code, convert rmcobol source code net cobol source code

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) Brazil

Ταυτότητα Εργασίας: #16266457

Ανατέθηκε στον:

$25 USD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0