Ολοκληρωμένο

command line tool for sending Messages to Googles FCM Server (Firebase Cloud Messaging)

Ανατέθηκε στον/στην:

bunias

hello I can create this application for you. if you are interested my offer pleas contact with me. I can prepare some demo for you. I will create this command line application in delphi (version 2006, xe3 or Berlin Περισσότερα

€88 EUR σε 2 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
3.6

7 freelancers are bidding on average €144 for this job

ineedWorkJob

Greetings sir, i am an expert freelancer for this job and your 100% satisfaction is assured if you allow me to serve. Here is the reason. Why you should pick me? a) I am a very expert desktop/web software/macro/b Περισσότερα

€100 EUR σε 1 μέρα
(84 Αξιολογήσεις)
6.2
zkutch

Hello. More 20 years programming experience. I need more details to set real time and price. Regards. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Περισσότερα

€90 EUR σε 3 μέρες
(8 Αξιολογήσεις)
4.2
mkoretskiy

I have great experience with writing libraries and tools that communicate with different web services . I wrote code for ebay apis (trading shopping and finding) amazon (sns, s3) twilio mailchimp etc all this Περισσότερα

€155 EUR σε 10 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
4.1
gauravwork

Hi, Its very very easy task for me. Yes i have developed client and server side application for FCM/ GCM using XMPP / HTTP . Console application is very easy task for me. Yes can provide you retry method also if you Περισσότερα

€170 EUR σε 0 μέρες
(11 Αξιολογήσεις)
3.7
Webbleu

Hello Dear Client, We have gone through your requirement and would to take this opportunity to work on this project. Can you send a detailed requirement about your project. About us We have been providin Περισσότερα

€250 EUR σε 3 μέρες
(1 Αξιολόγηση)
1.9
€155 EUR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
€200 EUR σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
€155 EUR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0