Κλειστό

Build IOT Server for ESP8266 12E

14 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο ₹30350 για αυτή τη δουλειά

collonmade

Hello sir, We currently developed iot project where we used Kaa as opensource IoT Platform .We ccan do this as we experienced in it. Contact us . Thanks, Collonmade.

₹17777 INR σε 10 μέρες
(29 Αξιολογήσεις)
5.8
₹31578 INR σε 5 μέρες
(20 Αξιολογήσεις)
5.6
FutureTechno1

Hi there, I’d like to be considered for your job position. I’m a Web Developer with a strong background developing with back end & front end. I can turn your requirement in a way that represents your brand and appe Περισσότερα

₹27777 INR σε 10 μέρες
(16 Αξιολογήσεις)
5.3
CoherentTech123

Hello Dear, We are a team of experts with a cumulative experience of more than 50 years in the field of embedded systems, Electronics, Programming, PCB layout and Prototyping. Our experts have years of experienc Περισσότερα

₹35000 INR σε 20 μέρες
(26 Αξιολογήσεις)
5.4
tarunwadhwa85

I have very good experience in field of IoT. I am working on project similar to this project. For server, I will use mosquitto broker. It can do authentication etc etc. Please message me for more details.

₹40000 INR σε 10 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
4.0
sahanwa23

Hi! Im an electrical and electronic masters student studying in UWE. I have the experience of programming in C/C++/Assembly/Arduino/PIC C/MikroC/MATLAB for more than three years. I also have the knowledge and experie Περισσότερα

₹24444 INR σε 3 μέρες
(18 Αξιολογήσεις)
4.1
abhishekkd

I have built relevant system in different pieces in past. And have all the needed to bringup your server. I do have modules needed as well. With Regards, Abhishek

₹27777 INR σε 21 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
2.8
rrgindore

Dear Sir Please initiate further conversation for better understanding of the project. we have past experience of developing products using Wifi modules.

₹33333 INR σε 10 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
0.5
TycheStudios

Hi, I have recently worked with ESP8266 server for a US client. Would like to know the features that you need. I am a professional Android and Web Developer with 3+ years of experience in developing, deploying and mai Περισσότερα

₹22222 INR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
sugamanand3

I am a full stack developer having a experience in web application development. Over the years i have worked on various frameworks and languages. I have expertise in Django, Flask in python and YII framework in php. Περισσότερα

₹27777 INR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
ideaplexus

Hi there I can make something using phant or else I could go about using firebase for managing the devices and heroku to run the http server. I've got ESP12-Es with me. Do let me know if you'd like to discuss more. c Περισσότερα

₹15000 INR σε 14 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
anilumarkatta

A proposal has not yet been provided

₹38888 INR σε 30 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
bratualex24

Hi, I am working with java since 2014 and I am currently involved in a java server project. We are implementing a microservice architecture using domain driven design. As for sensors, I can tell you that they are m Περισσότερα

₹16666 INR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
RanbeerSingh2022

I am currently working with ESP8266 and made a powerfull solution for pick your site in your hand. Now it is working for mega cold storages, For temperature display, relay control over the WEB. If you want to do m Περισσότερα

₹66666 INR σε 20 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0