Ακυρώθηκε

Doosra

I am looking for one good Java programmer who is familar with JavaWebStart to build a new application.

The programme should be well versed in GUI screen design using standard GUI design techniques. The screen for the most part will be a display screen as it will need to just make database calls to fetch and display data. 95% of the code for the application will be in the back end and will be written by others. The programmer will require to know how to call Database functions and map the result set into fields. The screens will capture input from user and call Database functions to insert/update data into tables.

Ικανότητες: J2EE, Java, Mobile App Development

Περισσότερα: standard programmer, part standard, screen calls, Java back end, back end programmer, back end java, display capture, capture data java screen, java screen design, gui update, java gui application code, capture database screen, capture data screen database, display java gui, capture screen database, call code java, input screens, user input java gui, capture screen data java, database gui design java

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) Walnut Creek, United States

Ταυτότητα Εργασίας: #106939