Απονεμήθηκε

Replicate a bug for me under Windows 10 using Google Chrome

Customers are reporting that they can't checkout on a clients website [url removed, login to view] when using Windows 10 and Google Chrome.

I don't have Windows 10 so looking for a freelancer who is able to replicate the bug and report back what the Developer Tools says is the issue (I suspect it is jQuery related).

After adding a product to your cart click on "View Cart" at the top. Then click on the green "Checkout" button. Customers are getting stuck on Step 2 of the Checkout. Multiple users have said they've filled in their details but when they click "Continue" the loading icon appears but nothing happens.

If you can replicate the above problem please bid on this project. I'll need a quick screencast/teamviewer/remote desktop session to ensure you have replicated the bug.

Ικανότητες: Διόρθωση Σφαλμάτων, Google Chrome, jQuery / Prototype

Περισσότερα: embed google chrome browser windows application, google chrome display images bug, google chrome text bug, google chrome bottom bug, google chrome selected text bug, google chrome css bug, graphic bug line google chrome, close google chrome preserving windows tabs, google chrome text rendering bug, google chrome aspnet bug, fix bug google chrome, google chrome div bug, tabbed info windows google maps using xml, google chrome images bug, google chrome gif bug

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 11 αξιολογήσεις ) Harray, United Kingdom

Ταυτότητα Εργασίας: #11797668

1 freelancer is bidding on average £13 for this job

£13 GBP σε 1 μέρα
(2 Αξιολογήσεις)
1.0