Ολοκληρωμένο

Replicate an iOS app interface

I have an application that I would like to have have a copy of it's interface (no need for any backend functionality). All I want is to have the same exact app interface, and be able to modify all the text in it, I'll upload a video for you to see it.

I just want a functioning interface that's it.

Ικανότητες: iPhone, Mobile App Development, Objective C, Swift

About the Client:
( 1 αξιολόγηση ) Doha, Qatar

Ταυτότητα Εργασίας: #32657582

Ανατέθηκε στον:

(51 Αξιολογήσεις)
6.6

21 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $207 για αυτή τη δουλειά

(293 Αξιολογήσεις)
9.0
(93 Αξιολογήσεις)
7.7
Julian29

Hi there! You need to Replicate an iOS App interface you just want a functioning interface that's it, I got 7+ years of experience in developing apps for startups and have good proven track records and excellent clie Περισσότερα

$300 USD σε 10 μέρες
(103 Αξιολογήσεις)
8.0
(120 Αξιολογήσεις)
7.5
(188 Αξιολογήσεις)
6.9
(24 Αξιολογήσεις)
7.1
(24 Αξιολογήσεις)
7.0
daydreamsofthiru

✔ I can replicate iOS Application Interface as per your needs. ✔ I am a professional Mobile App [ANDROID + iOS + FLUTTER + REACT NATIVE + HYBRID] Developer with the past 8+ years of expertise in it. ▼ Have a look at Περισσότερα

$250 USD σε 7 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
5.7
Jean9402

Hello good Morning. I am interested in your project "Replicate an iOS app interface". I can replicate the IOS interface. I have more than 4 years of experience in the development of Android and IOS mobile applications. Περισσότερα

$140 USD σε 7 μέρες
(80 Αξιολογήσεις)
5.8
ITServices24y7

Hi,I saw your post regarding Replicate an iOS App. i have 6 years of experience developing iPhone/iPad with admin panels and web services so that the admin can control the app from the backend. I believe in producing Περισσότερα

$140 USD σε 7 μέρες
(11 Αξιολογήσεις)
6.2
(29 Αξιολογήσεις)
5.5
codemeg

Hello, I have read your description, I see that you’re looking for Ios app development very familiar with your idea We comprehend your requirement and we are pretty confident in this job. I'll provide you with a prof Περισσότερα

$140 USD σε 7 μέρες
(18 Αξιολογήσεις)
6.0
thecodetycoon

Hi! I've read your job description carefully and understand you need An iOS Developer. I am sure I can finish your project of 100% result in a short time with reasonable budget. This is my some products: https://play. Περισσότερα

$250 USD σε 7 μέρες
(18 Αξιολογήσεις)
5.0
artistixeit

Hello Warm Greets!! I have gone through the posted project and I perceived that you are looking for an iOS developer who has great skills in development of iOS applications and can complete your existing application Περισσότερα

$140 USD σε 7 μέρες
(18 Αξιολογήσεις)
7.0
jagdeepfreelanc1

Hello there, I am ready to start work on your iOS App as I am an iOS developer with 5 years of experience in the mobile app development field and have delivered high-end or best quality apps to my clients. Have a loo Περισσότερα

$450 USD σε 7 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
4.4
ariazare

Hello, I saw the video, I can make all your views and since you mentioned you dont want backend code, It wont take long to implement I can do it in swiftui or UIKit, whichever you prefer. Contact me to discuss it in de Περισσότερα

$190 USD σε 3 μέρες
(12 Αξιολογήσεις)
4.5
Mobilemixo

Hello, As described, you are looking for developer to interface the app. I have 5+ years of experience in Mobile App Development. I have developed many mobile apps like Fitness mobile apps, social networking app, Tin Περισσότερα

$150 USD σε 15 μέρες
(12 Αξιολογήσεις)
4.3
appgiantLTD

Hi, We have 3 years of native ios and android development experience and 2 years of react native experience. We would be able to provide best results for your requirements. Kindly ping me to discuss more on the project Περισσότερα

$200 USD σε 7 μέρες
(9 Αξιολογήσεις)
3.1
Valuesolutions

Hello, I hope this finds you well. I have just seen your project requiring; Mobile App Development iPhone Objective C Swift I believe that my 10-year experience in this field is what you need right away. Avoid the hea Περισσότερα

$200 USD σε 7 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
3.9
Teamsaurabh

Hello, You need to Replicate an iOS app interface.I have checked your attachment.I have 7+ years experience in Mobile Application Design and Development.I have completed many projects.I can complete your project on tim Περισσότερα

$140 USD σε 2 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
3.5