Κλειστό

iOS and Android Native share app

What is needed:

- user goes to the device photo gallery;

- user selects multiple pictures;

- user taps the native share button;

- user can share to a new app (to be developed);

- it will open a new view and files will be uploaded.

Ικανότητες: iPhone, Android, Mobile App Development, Objective C, iPad

About the Client:
( 0 αξιολογήσεις ) Balıkesir, Turkey

Ταυτότητα Εργασίας: #32657226

27 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $713 για αυτή τη δουλειά

(191 Αξιολογήσεις)
9.0
(306 Αξιολογήσεις)
9.0
(137 Αξιολογήσεις)
8.5
(164 Αξιολογήσεις)
8.1
(119 Αξιολογήσεις)
7.5
Julian29

Hi there! You need to build an iOS and Android Native Share App Including - user goes to the device photo gallery; - user selects multiple pictures; - user taps the native share button; - user can share to a new app ( Περισσότερα

$300 USD σε 10 μέρες
(109 Αξιολογήσεις)
8.1
omsoftware

Hello, I have gone through your requirement and understand your requirement that you want to develop a Android / iOS App. As we are an experienced team of Website and Mobile app development we can definitely build a s Περισσότερα

$3000 USD σε 25 μέρες
(18 Αξιολογήσεις)
7.2
(25 Αξιολογήσεις)
7.1
(19 Αξιολογήσεις)
6.7
kdsighappsol

Hi, I have 6 years of experienced on WebAdmin Panel and mobile (Android & iphone /ipad )and App admimn with development web services where admin can manage the app from backend. I am glad to say we have worked on ma Περισσότερα

$140 USD σε 7 μέρες
(33 Αξιολογήσεις)
7.1
(54 Αξιολογήσεις)
6.7
vbinfotech1995

Hello, Hope you are doing well. I have experience of 5+ years in Mobile Applications Development and I have previously made many applications with Interactive Designs and Functionalities. I have gone through your r Περισσότερα

$140 USD σε 5 μέρες
(99 Αξιολογήσεις)
6.4
daydreamsofthiru

✔ I can create an iOS and Android Native share app as per your needs. ✔ I am a professional Mobile App [ANDROID + iOS + FLUTTER + REACT NATIVE + HYBRID] Developer with the past 8+ years of expertise in it. ▼ Have a l Περισσότερα

$250 USD σε 7 μέρες
(17 Αξιολογήσεις)
6.4
(86 Αξιολογήσεις)
6.3
ITServices24y7

Hello, You need an iOS and Android Native share app where you can go to the device photo gallery and select multiple photos in one time and use native share button and then you can share those to new app and it will op Περισσότερα

$250 USD σε 10 μέρες
(11 Αξιολογήσεις)
6.2
(23 Αξιολογήσεις)
5.9
(11 Αξιολογήσεις)
5.8
(42 Αξιολογήσεις)
5.9
(52 Αξιολογήσεις)
5.9
(29 Αξιολογήσεις)
5.5