Κλειστό

Crypto trading bots app

Looking for developers for crypto trading bots app, that can trade in futures and spot. Reference app bot like AntBot or royal Q bot app.

Ικανότητες: iPhone, Mobile App Development, Android, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Trading, Metatrader

About the Client:
( 0 αξιολογήσεις ) Kuala Lumpur, Malaysia

Ταυτότητα Εργασίας: #32506687

9 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $3587 για αυτή τη δουλειά

(100 Αξιολογήσεις)
8.5
(66 Αξιολογήσεις)
7.9
(123 Αξιολογήσεις)
8.0
(54 Αξιολογήσεις)
7.6
(12 Αξιολογήσεις)
7.2
(32 Αξιολογήσεις)
6.2
(3 Αξιολογήσεις)
5.7
(5 Αξιολογήσεις)
4.6
(3 Αξιολογήσεις)
3.7