Ολοκληρωμένο

Create HTML 5 SLIDES and JS - 8

Ανατέθηκε στον:

sparximer

this is eau thermale project, i am a professional html5 developer and i can do this project for you lets go

€461 EUR σε 10 μέρες
(143 Αξιολογήσεις)
7.5

27 freelancers are bidding on average €449 for this job

Yugene90

Hi, How are you? I just checked your project “Create HTML 5 SLIDES and JS - 8” and get interested in your project. If you’re sick of not getting results or dealing with people that say they can do the job and then Περισσότερα

€500 EUR σε 10 μέρες
(31 Αξιολογήσεις)
7.2
Wainor

Hi, i am a senior HTML app developer. I have plenty of experience in developing HTML app. So i can complete your ppt in HTML and JS - 8 app with high quality. If you want good result, please contact me. Best Regard Περισσότερα

€555 EUR σε 10 μέρες
(39 Αξιολογήσεις)
6.7
tarekahmed

This link is a system for Multi Level Marketing [url removed, login to view] Admin [url removed, login to view] This link is for showing what I did We did 335 projects with a rate of Περισσότερα

€555 EUR σε 10 μέρες
(19 Αξιολογήσεις)
6.3
€555 EUR σε 10 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
5.4
darkhorse505

Hello! I have just read your post and the job description is not clear so i would like to hear from you more detail. I am very good HTML5 and JavaScript so this job is not difficult for me. I will complete this jo Περισσότερα

€555 EUR σε 6 μέρες
(15 Αξιολογήσεις)
5.0
ganton0908

Hello? Nice to meet you.I saw your project description. I think that your requirement is very proper for me with my skills. I can make your project wonderfully by using laravel. I have experience about 8+ years with Περισσότερα

€555 EUR σε 10 μέρες
(9 Αξιολογήσεις)
4.1
kkc1985612

Hello. I’ve carefully gone through your job post. I have more 8+ years experience in Web development .I am very much interested in your project with all of your requirements. I feel very confident on your project a Περισσότερα

€555 EUR σε 10 μέρες
(9 Αξιολογήσεις)
4.1
€250 EUR σε 5 μέρες
(14 Αξιολογήσεις)
3.9
€555 EUR σε 10 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
3.7
Lionanaimal

BonJour I am an experienced javascript expert with 12 years experience I am also an animator, so i will provide you with amazing html with JS moving slides I will need the ppt file Regards

€250 EUR σε 1 μέρα
(6 Αξιολογήσεις)
3.6
smartwinz

Greeting of the Day!! I am very interested in your job! because right now I am looking for long term full time job with good buyer, which will be trust me. If you are looking for an Energetic Web [url removed, login to view] , I Περισσότερα

€555 EUR σε 10 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
3.4
einnovention

Hello! While reading your project description, It ís proud to say that we can demonstrate our professionalism on the highest level. we are ready to assist you day and night, 24/7. we have diversity of skills with lot Περισσότερα

€555 EUR σε 10 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
3.2
€555 EUR σε 10 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
3.4
IsidaHonda

Hi, dear! I read your proposal. I am a web expert I can do it effectively and perfectly as you want. Don't worry about my ability. Best regards...

€555 EUR σε 10 μέρες
(1 Κριτική)
2.8
creativewebpixel

Hello, I have check your requirements you want someone to create ppt slides in html and JS ***Available to start the work.. Looking forward for the response. Regards

€250 EUR σε 3 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
2.8
€555 EUR σε 10 μέρες
(1 Κριτική)
1.6
€444 EUR σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
sku5551ed6fd9643

I am full time freelancer. I have strong communication skills and have flexible working hours. I assure you quality work ,complete attention and proper communication. Here is the some of my best links which i have des Περισσότερα

€555 EUR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
video556

I’m excited to share with you the proposal , i am an expert in project you mentioned , Imagination and creativity can change the world . We are whiteboard, 2d, 3d, motion graphics animation expert. Chat with us for o Περισσότερα

€250 EUR σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
AndresForonda

A proposal has not yet been provided

€388 EUR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0