I would like to hire an Ionic Framework Developer

Προϋπολογισμός ₹75000 - ₹150000 INR
Προσφορές 17
Μέση Προσφορά ₹127810
ΑΝΟΙΧΤΌ Ending in 1 day

Mobile app for employee engagement (partially already built)

Get Free Quotes For A Project Like This

Ψάχνετε να βγάλετε μερικά χρήματα;

 • Καθορίστε τον προϋπολογισμό σας και το χρονικό πλαίσιο
 • Σκιαγραφήστε την πρότασή σας
 • Πληρωθείτε για τη δουλειά σας

Προσφορές σε αυτή την Εργασία

 • gausselimination Profile Picture

  gausselimination

  Bhiwani,  India

  I am presently working in a software firm as analyst and senior developer . I can do for you games , create api, android application, iphone application, windows application , connect hardware like machines, lifts, doors etc. with website, android , iphone , windows application and sms. You can ask me to create any custom application or software. You will be able to contact me any time regarding work and also you will get daily feedback or feedback on alternate days . Sundays will be off days for me.

 • sonutundak11 Profile Picture

  sonutundak11

  JAIPUR,  India

  I have more than 4+ year experience in development. Client Satisfactions is my first priority. Let's start even with a small project and i will prove myself. You can Ping me here. My Development Area: Mobile App: 1. iPhone/iPad 2. Android 3. Hybrid App Web: 1. Codeigniter framework, 2. Magento, 3. WordPress, 4. Joomla, 5. MVC 6. OpenCart 7. PHP 8. MySQL 9. WooCommerce 10. WordPress Theme and Plugin Development 11. Third Party API's 12. HTML5 13. CSS3 14 jQuery 15. Ajax And More .......

 • applewebs Profile Picture

  applewebs

  Nashik,  India

  PHP, Mysql and Database programmer more than 7 year working experience. PHP Frameworks: 1) Laravel 2) CodeIgniter 3) Kohana 4) Zend 5) Self Built Js Libraries and Frameworks 1) Ionic Framework 2)AngularJS 3)JQuery 4) React 5)Prototype 6) Scriptaculous 7)NodeJS 8)SailJS I Hybrid Mobile Application Mobile App Development: -Ionic -PhoneGap -NativeSDK Payment gateways: Paypay, 2Checkout, Stripe, Dwolla. Going one step ahead I have implemented Bit coin as payment gateway. My Specialities. 1) OOP Programming 2) PHP 5.x Latest Version 3) On time Completion. 4) 100%. Satisfaction. 5) 3 Months support after installation Junior ROR Ruby On Rails beginner Developer. Skills 1) Heroku 2) Ruby 3) Gem 4) PgSql 5) gitHub 6) Rankspace In short, "ROR, github, PHP, MySQL, Programmer, Developer, Analyst, Ajax, CSS, Java script". Experience to manage the Heavy traffic website and Overhaul Databases. 100% Satisfaction Guaranteed.

 • shebkhan2007 Profile Picture

  shebkhan2007

  Karachi,  Pakistan

  Hello. I am an experienced Hybrid app developer with over 2 years of Ionic, Angular JS and Phonegap experience. Apart from Front end i have over 5 years of Wordpress Experience.

 • JinDongZhe Profile Picture

  JinDongZhe

  Shenyang,  China

  We are a team of excellent programmers and engineers. We have completed over 250 jobs up to now, and are ever-growing at rapid speed. Our team include many experts with following skills. - Software Reverse Engineering / Cracking / Debugging - C/C++/C#/Java Programming - Android App, iPhone App Expert - Assembly / Software Architecture / Win API Programming - Online Game cheat / Anti-cheat Development - Web Developing, Mobile Web Developing - Angular JS,Bootstrap, HTML5, Javascript, NodeJs(Express) - JSP, Spring MVC, JPA+Hibernate Framework - MATLAB/Mathematics - Linear Algebra, Statistics, Probability - Hadoop, Spark, OpenStack -Linux Server Expert Manager -Oracle, MySQL, Mongo db, Casandra,etc database Manager -Redis, Apache Spark, Apache Kafka, etc - PHP Laravel Framework

 • zhangbaksan Profile Picture

  zhangbaksan

  TuMen,  China

  We are a team of excellent programmers, engineers and designers. We have developed many apps and games, and grow up rapidly. Our team include many experts with following skills. - C/C++/C#/Qt/Java, JavaFX Programming - OCR of PC, Android, IPhone - IPhone, Andoid, Mobile Phone native apps and hybrid apps - Web Developing, Mobile Web Developing - Angular JS,Bootstrap, HTML5, Javascript, NodeJs(Express), CSS, Wordpress - Unity 2d, 3d, cocos2d games, 3D modeling. - Augmented Reality, Virtual Reality with Vuforia, and Kinda - HTC Vive game, Kinect, Google CardBoard - Linux Server Expert Manager - Oracle, MySQL, Mongo db, Casandra,etc database Manager - translation of website content Best Quality, Fast Speed, Customer's happiness and Good business is Our Motto. 24 hours online and do our best for your business better.

 • ronakkumarpatel7 Profile Picture

  ronakkumarpatel7

  Kalol,  India

  We are a team of English-speaking, professionals and dedicated virtual workers. Our team consist of result-oriented, hard-working members with strong business ethics. We roll up our sleeves and strive to delivery quality results to help you succeed in business. Our Services : - PHP/MySQL development - Magento, WordPress, PrestaShop, Joomla or any other website performance optimization - Payment gateway integration (Paypal, ,Stripe, SagePay, Google Wallet, All Bank gateway integration and more) - PHP framework website development using CakePHP, CodeIgniter or Zend - Mobile adaptive site development with responsive design - Facebook application development - Third party API Integration (Twilio, MailChimp, Twitter, Facebook, LinkedIn, Pinterest and many more) - Web services development - Ruby on Rails Development - iPhone/iPad Development - Android development - Search Engine Optimization

 • nuked24 Profile Picture

  nuked24

  DELHI,  India

  We are expert team of designers & developers from Noida, India. We always like to give our best to my all clients! We provide high quality website designing,Responsive designing, eCommerce solutions,web development mobile apps and social network. We are a team of professional experienced CI , Zend ,Cake PHP ,Ajax, Jquery, Magneto Developers.

 • tudiptechnology Profile Picture

  tudiptechnology

  Campbell,  United States

  Tudip Technologies is a value driven Software Services company. We deliver excellence in terms of dedicated and business-centric web solutions incorporated with innovation and expertise as the tools to achieve business goals. Our high quality, cost effective, reliable and scalable services have helped us in building an enduring relationship with our clients and customers. We differentiate ourselves from other competitors by being a strategic forward thinking consulting group, defining complete business solutions, processes, technology, metrics and revenue. We pride ourselves in defining practical solutions that deliver value for our clients. We transform organizations to win in the flat world. We offer flexible, customized, personalized and cost-effective outsourcing solutions and ensure the utmost confidentiality of sensitive business data and on-time and on-budget delivery. Our engagement models are flexible enough to meet the needs of both small and large business clients.

 • mitss Profile Picture

  mitss

  Bangalore,  India

  Maxwell Global Software's is an international engineering group with total capability in the web deigning, web hosting, ERP development IT enabled services and delivery of major projects across a full spectrum of global markets. Guided by principles of simplicity and clarity, we strive to operate as a streamlined group of connected businesses, able to transform ourselves whenever a better way is presented. We specialize in delivering ambitious yet achievable web site development and ERP development projects that delight both clients and the communities who use them every day. We are responsible for some of the most innovative E-business and E-commerce solutions anywhere in the world. I have my own 35 developers, designers and animator team with Project manager. We developed past 10 year more than 500+ website portal small one and big one portal and 200+ Mobile apps and game Apps. i want to show you our work output and our past performance for our other clients. We had developed maximum site in PHP and MY SQL with CMS admin. Other some site we developed in ASP,ASPnet,CRM3.0, Iphone ,Ipad and Android Device Programming, SilverLight we have experience in advance PHP and CGI/perl,xml,DHTML, XHTML,could fusion,PHP nuke,AJAX,Web 2.0,Ruby rail, Zend Framework,Symphony,Cack PHP,flash action scripts , Iphone, Ipad and android apps development, HTML5, phonegape and many more. Our Strength -: 1-Experienced team with diverse technology skills. 2-Believe in long-term relationship with client. 3-High technical standard for full cycle development process.