Ολοκληρωμένο

Design 4 Screens from sketches in Ionic Framework

Ανατέθηκε στον:

shahriarkabirvw

Dear sir, I am an expert Phonegap/Cordova/Ionic framework. Thus, I can develop for Android, iOS and Windows platforms. I can do the project efficiently. You can find here LooksYummy, a social application like Ins Περισσότερα

$160 USD σε 4 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
3.4

6 freelancers are bidding on average $190 for this job

ronakkumarpatel7

Hello, I have immense experience in Ionic development. I have carefully gone through your post as well as attached files and I understood your concern properly. My specanks!ialization are : Ionic, AngularJS, N Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
1.6
ricks47khan

Hi, We are highly interested to helping you in this Projects. We offer you great services in minimum time & providing you fast & reliable development. Please visit our portfolio for more work references:- h Περισσότερα

$200 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
AmiTech003

I am a developer, web designer and computer programmer offering over 5+ years of experience on both client and server sides. I have advanced skills in PHP, MySQL, Javascript, HTML, Jquery, Wordpress, Codeignite, Magen Περισσότερα

$133 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
akhileshgandhi

Hello, As per your post ,I have understood your requirement. We are a team of 20 With an expertise of Hybrid Mobile Application and work extensively on Web and Mobile Application. We are Microsoft Approved Partne Περισσότερα

$250 USD σε 18 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
ExpertSakshi

Hello Mate, I got your concern. I am an expert in AngularJS. I have 6 years of experience in Web Design and development and have expertise in Angularjs, Nodejs, [url removed, login to view], [url removed, login to view], groovy., HTML5, CSS3, Javascript an Περισσότερα

$244 USD σε 30 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0