Κλειστό

Confirmis Site Verifier (Vilnius, LITHUANIA) -- 2

Job Description:

Confirmis is a Singapore-based business information provider specializing in connecting businesses with global capabilities; comprised of industry veterans, Confirmis business model is designed to overcome perennial lack of data (let alone quality data) to support effective decision making, particularly in developing economies.

JOB DESCRIPTIONS & REQUIREMENTS:

- The researcher will conduct research to identify all available state (provincial) and national litigation sources (court database);

- Conduct research the provided individual(s) in all litigation sources in both native language and English;

- Conduct research the provided individual(s) in all local and national news medias in both native language and English.

Example of worthy and relevant news:

-Court (legal) actions (either as plaintiff and/or defendant)

-Significant news on the individual as well as related family members

PROJECT DURATION: 4 hours (half a day)

BENEFIT: US30

SKILLSETS:

Experienced in internet research, related to the local law;

Experienced in Pre-employment background checks, legal check or HR is a plus

Strong in both local and English language proficiency

DELIVERY ELEMENTS:

-All relevant news, if reported in native language must be translated into English

Weblink of the news, together with

-Source name

-News date

Ικανότητες: Διαδικτυακή Έρευνα, Νομική Έρευνα, Διαδικτυακή Αναζήτηση, Φωτογραφία, Administrative Support, Εξυπηρέτηση Πελατών, Εξυπηρέτηση Πελατών, Data Cleansing, Data Collection, Data Delivery, Εισαγωγή Δεδομένων, Data Extraction, Γενική Εργασία, Γραφείο Γενικών Καθηκόντων, Επιθεωρήσεις, Local Job, Έρευνα Αγοράς, Operations Research, Pre-inspection visits, Product Research, Έρευνα, Research and Development, Research Writing, User Experience Research

Τοποθεσία: Vilnius, Lithuania

Σχετικά με τον Πελάτη:
( 155 αξιολογήσεις ) Las Pinas, Philippines

Ταυτότητα Εργασίας: #36229409